Finnboat

Arvoisat jäsenyritysten edustajat,

Oheisena on liiton sääntömääräisen vuosikokouksen esityslistat liitteineen.

Syysterveisin,
Jarkko, Tiina & Katri

Bästa representanter för medlemsföretagen,

Bifogade finns föredragningslistan för förbundets stadgeenliga höstmöte inklusive bilagor.

Hösthälsningar,
Jarkko, Tiina & Katri

 

Liitteet:

ESITYSLISTA liitto

Hallituksen esitys liitto

Finnboat talousarvio 2023

Toimintasuunnitelma 2023 lowres

Syyskokous__ohjelma_alustava_program_preliminär

Suomi