Finnboat

UIVA FLYTANDE 2023 - TULE MUKAAN! UIVA FLYTANDE 2023 - KOM MED!

TULE MUKAAN!

Uivan ilmoittautuminen on avattu! Tälläkin kertaa ilmoittautumisessa kannattaa todellakin olla ensimmäisten joukossa, katso eri hintavaiheet ja osallistumisehdot oheisista liitteistä.

Rekisteröinti- ja mediamaksu: 31.12.2022 asti vain 110 €
1.1.-31.3.2023 aikavälillä 150€
ja 1.4.2023 lähtien 180€.

OLIN NÄYTTEILLEASETTAJANA 2022, MITEN ILMOITTAUDUN NYT?
1) KIRJAUDU SISÄÄN sähköpostiosoitteellasi https://ilmoittaudu.uiva.fi/ -sivustolla
2) Tarkasta ja tarvittaessa päivitä tiedot OMA ORGANISAATIO kohdasta
3) ILMOITTAUDU Uiva Flytande 2023. Järjestelmä ilmoittaa löytäneensä tietoja viime vuodelta; valitse haluatko käyttää vanhoja tietoja vai ilmoitatko kokonaan uudet tiedot. Tämän jälkeen pääset tekemään kokonaan uudet valinnat tai päivittämään edellisen vuoden tiedot.
4) ei tunnuksia sivustolle, KIRJAUDU SISÄÄN uudelleen aina kun haluat tarkastella/muokata ilmoittautumistasi

Ilmoittaudun nyt ensimmäistä kertaa näytteilleasettajaksi, mitä teen?
1) REKISTERÖIDY yrityksen tiedoilla https://ilmoittaudu.uiva.fi/ -sivustolla
2) ILMOITTAUDU Uiva Flytande 2023
3) ei tunnuksia sivustolle, KIRJAUDU SISÄÄN uudelleen aina kun haluat tarkastella/muokata ilmoittautumistasi

Kysyttävää Uivasta? Lähetä viesti uiva@finnboat.fi

Huomioithan kuitenkin, että ilmoittautumisia tai näyttelytilan varauksia ei vastaanoteta sähköpostitse, tekstiviestillä tai puhelimitse. Ilmoittautumisen virallinen päivä määräytyy sen päivämäärän mukaan, jolloin näytteilleasettaja on tallentanut ilmoittautumisensa järjestelmään https://ilmoittaudu.uiva.fi/ -sivustolla.

KOM MED!

Registreringen för 2023 är öppet! Även den här gången är det verkligen värt att vara mellan de första att anmäla sig, kolla in den bifogade prislistan!

Registrerings- och media-avgiften:
t.o.m. 31.12.2022 är 110,00 EUR
och 1.1.-31.3.2023 150,00 EUR
och därefter 180,00 EUR.

JAG VAR UTSTÄLLARE 2022, HUR REGISTRERAR JAG NU?
1) LOGGA IN med din e-postadress på https://ilmoittaudu.uiva.fi/
2) Kontrollera och uppdatera vid behov information i MIN ORGANISATION
3) REGISTRERA för Uiva Flytande 2023. Systemet rapporterar sedan att det har hittat data från förra året; du väljer om du vill använda gamla data eller ange helt nya data. Du kommer då göra nya val eller uppdatera föregående års information.
4) inga användarkoder, bara LOGGA IN på nytt när du vill kontrollera eller förändra din anmälning

Jag vill registrera mig för första gång som utställare, vad gör jag? 1) REGISTRERA företagets uppgifter på https://ilmoittaudu.uiva.fi/
2) ANMÄL dig till Uiva Flytande 2023
3) inga användarkoder, bara LOGGA IN på nytt när du vill kontrollera eller förändra din anmälning

Frågor om Flytande? Skicka mejl till uiva@finnboat.fi

Vänligen observera att anmälningar och reservationer av utställningsutrymmen tas inte emot per e-post, textmeddelande eller telefon. Det officiella registreringsdatumet bestäms enligt det datum då utställaren har sparat sin registrering i registreringssystemet på sidan https://ilmoittaudu.uiva.fi/.

TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT:Paikanvuokrat:
VAIHE I 1.11.-31.12.2022
VAIHE II 1.1.-31.3.2023
VAIHE III 1.4.2023 –>

Ennakkovaraajan edut päättyvät 31.3.2023
Sijoittelu aloitetaan 1.4.2023
Paikanvahvistukset lähetetään kesäkuun aikana
Paikanvuokra erääntyy 17.7.2023
Tilausten eräpäivä 31.7.2023 (henkilö -ja asiakaskortit, vuokrakalusteet ym)
Osastojen rakentaminen alkaa 16.8.2023
Osastojen purkaminen alkaa näyttelyn sulkeuduttua 20.8.2023

VIGTIGA DATUM:


Platshyror:
PERIOD I 1.11.-31.12.2022
PERIOD II 1.1.-31.3.2023
PERIOD III 1.4.2023 –>


Förhandsbokning förmåner utgår 31.3.2023
Utplaceringen börjar 1.4.2023
Platsbekräftelserna sänds under juni månad
Platshyran förfaller 17.7.2023
Beställningarnas förfallodag 31.7.2023 (person- och kundkorten, hyresmöblerna etc.)
Uppförandet av montrarna börjar 16.8.2023
Nedmonteringen av montrarna inleds då utställningen stängt 20.8.2023

Osallistumisehdot Uiva Flytande 2023 Deltagarvillkor_Uiva 2023 FB_Uiva2023_B2B_esite_FI_print FB_Uiva2023_B2B_esite_SE_print UIVA23FLYTANDE_Aluekartta_ALUSTAVA UIVA23FLYTANDE_Kartaöverområde_PRELIMINÄR

Suomi