Finnboat

Suomen Veneteollisuusyhdistys ry:n johtokunta on hyväksynyt jäseneksi Naviplan Oy:n.

”Expert services for boat factories.”

Lisätietoja yrityksestä nettisivulta: www.naviplan.fi

Tervetuloa mukaan Finnboatiin!

Suomi