Finnboat

Omistajan Käsikirja 2022 nyt tilattavissa! Nu kan du beställa Ägarens Handbok 2022!

Omistajan Käsikirja 2022 on nyt jäsenkunnan tilattavissa täältä tai oheisen QR-koodin kautta.

Kaikki kieliversiot ovat vielä toistaiseksi työn alla, mutta ne lähetetään tilaajille niiden valmistuttua.

Hinta on jäsenille 200€ (+ alv. 24%) ja ei-jäsenille 500€ (+ alv. 24%). HUOM! Hintaan sisältyy kaikki kieliversiot (suomi, ruotsi, englanti). Voit tilata myös vain haluamasi kieliversiot. Huomoithan, että hinta on sama huolimatta siitä, tilaatko yhden vai kaikki kieliversiot.

Tämän Omistajan Käsikirjan mallin tekijänoikeus on kaikilta osiltaan Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n omaisuutta. Sen myyminen tai jakaminen edelleen ilman omistajan suostumusta on tekijänoikeudesta säädetyn lain mukaan rangaistava teko. Em. teos on vain malli ja kaikki venekohtaiset ja yrityskohtaiset lisäykset ovat kokonaisuudessaan kunkin yrityksen vastuulla.

Ryhdymme toimenpiteisiin mikäli tietoomme tulee Omistajan Käsikirjan luvaton käyttö tai jakelu.

Nu kan våra medlemmar beställa Ägarens Handbok 2022 via denna länk eller via bifogad QR-kod.

Alla språkversioner är fortfarande i arbete, men de kommer att skickas till prenumeranter när de är färdiga.

Priset är 200€ (+ moms 24%) för medlemmar och 500€ (+ moms 24%) för icke-medlemmar. OBS! I priset ingår alla tre språkversionerna (finska, svenska, engelska). Du kan också beställa endast de språkversioner du vill ha. Observera att priset är detsamma oavsett om du beställer en eller alla språkversioner.

Upphovsrätten till denna Ägarens Handbok tillhör Finnboat rf i alla dess delar. Att sälja eller vidaredistribuera det utan ägarens medgivande är en straffbar handling enligt upphovsrättslagen.

Ovannämnda verk är endast en modell och alla båtspecifika och företagsspecifika tillägg är helt och hållet varje företags ansvar.

Vi kommer att vidta åtgärder om vi blir medvetna om obehörig användning eller distribution av Ägarens Handbok.

LUE QR-KOODI/SKANNA QR-KODEN

HINNAT:
Finnboatin jäsenet: 200€ (+ alv. 24%)
Ei-jäsenet: 500€ (+ alv. 24%)

Hintaan sis. kaikki kolme kieliversiota (suomi, ruotsi, englanti)

PRISER:
Finnboats medlemmar: 200€ (+ moms 24%)
Icke-medlemmar: 500€ (+ moms 24%)

I priset ingår alla tre språkversionerna (finska, svenska, engelska)

Suomi