Finnboat

Tähän mennessä ilmoittautuneet yritykset:

Tapahtumaan on osallistumassa tällä hetkellä 15 yritystä, alustavasti n. 40 veneellä (vertailuksi vuosi 2018: osallistuneita toimittajia oli 47, 22 maasta ja mukana oli 11 venevalmistajaa yhteensä 34 moottoriveneellä ja 2 tarvikevalmistajaa).

Toimittajien kutsut:

toimittajien ilmoittautuminen avataan helmikuun venemessujen aikana ja lopullinen toimittajien määrä selvinnee jossain vaiheessa huhtikuuta. Muutamilta innokkailta on jo tullut kyselyitä mitä veneitä on tänä vuonna esillä, joten ilmoitattehan tarkemmat venetiedot mahdollisimman pian, niin saamme liitettyä ne toimittajille tiedoksi, kun ilmoittautuminen avataan.

ILMOITTAKAA yritystiedot mahdollisimman pian:

Ilmoittakaa tiina@finnboat.fi 1) yritystiedot (nimi, katuosoite, verkkosivu) 2) yhteyshenkilön tiedot (nimi, puhelinnumero ja sähköposti) sekä vahvistakaa osallistuvien veneiden määrä ja erityisesti 3) niiden mallit, merkit sekä mitat.

ILMOITTAKAA ARVIO yritysedustajien majoitustarpeesta mahdollisimman pian:

Hotellit haluavat mahdollisimman pian sitovan tiedon majoittautujien määrästä, joten lähettäkää arvio majoitustarpeesta (ja myös tieto voiko tapahtumaan osallistuva henkilökunta majoittautua tarvittaessa veneessä ja/tai majoittaa mahdollisesti myös toimittajia) maililla tiina@finnboat.fi

Yritysten osallistumishinnat:

Kustannusrakenne on suunnilleen sama kuin edellisillä kerroilla, mutta epävarmuutta on edelleen ilmassa (mm. hinnankorotuspaineita sekä hotellimajoituksissa että ruokailuissa).

Tapahtuman kokonaishinta-arvio on, tämänhetkisten tietojen perusteella, n. 150 000 EUR, joten arvio osallistumishinnoista ovat veneiden kappalemäärän mukaan seuraavat: mikäli osallistuvia veneitä on 40 kpl = hinta 3 750 € / vene tai mikäli veneitä on 30 kpl, niin hinta on 5 000 € / vene (nämä hinnat on laskettu ilman tilaisuuksien sponsorointituloja).

Kokonaiskustannukset tarkentuvat vielä siis lopullisen venemäärän, veneiden kokojakauman, sponsorointien ja muiden kustannusten selvittyä.

Perinteisten happy hour hetkien sponsorikeskustelut aloitetaan yrityksien kanssa myöhemmin. Illallisten yhteydessä tarjottavien After Dinner drinksujen sponsoreina ovat perinteisesti olleet tapahtumaan osallistuvia yrityksiä, joten laitahan viestiä, mikäli illallis-/drinkkisponsorointi kiinnostaa tai mikäli mielessäsi on tapahtumalle mahdollinen muu sponsori, niin siitäkin saa vinkata!

Muita yritysten kuluja:

Yritysedustajat maksavat itse omat majoituskulunsa tapahtumasta poistuessaan (kaikki huonevaraukset tehdään kuitenkin keskitetysti Finnboatin toimesta) ja vastaavat myös itse kuluista, jotka syntyvät virallisen ohjelman ulkopuolella. Finnboatilla on vakuutus, joka kattaa järjestäjän kolmannelle osapuolelle mahd. aiheutuvat vahingot, se ei siis kata yksittäisten yritysten mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja. Varmistakaa, että yrityksellänne on tapahtumaa varten tarpeeksi kattavat vakuutukset voimassa, niin kalustolle kuin osallistuvalle henkilökunnallekin. Yritykset vastaavat itse myös veneiden polttoainekustannuksista tapahtuman aikana.

Yrityksien tuki tapahtumaan:

Business Finland ei enää myönnä Floating Show tukea yrityksille, mutta TEM:n ja ELY-keskuksien kautta tukien hakeminen on mahdollista. Tästä lähetämme myöhemmin yrityksille lisätietoja.

Jos heräsi kysyttävää, niin laitathan viestiä tiina@finnboat.fi

Floatingterkuin,
Tiina

Suomi