Finnboat

Arvoisat jäsenet,

liitteenä virallinen kokouskutsu Venealan Telakka- ja Korjaamoyhdistys ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen torstaina 30.3.2023 Hotel Rantapuistoon, Helsinkiin.

Osallistumishinta on 80€/henkilö (hintaan lisätään alv.). Hinta sisältää aamukahvin, lounaan, iltapäiväkahvin ja kokoustilavuokrat.

Ohessa liitteenä kevätkokouksen alustava ohjelma.

Sitovat ilmoittautumiset tästä linkistä 13.3.2023 mennessä.

Ystävällisin terveisin
Finnboat ry

Ärade medlem,

som bilaga de officiella möteskallelse till Båtbranschens Varvs- och serviceförening rf:s stadgeenliga vårmöte torsdagen den 30.3.2023 på Hotel Rantapuisto i Helsingfors.

Deltagarpriset är 80 €/person (moms tillkommer på priset). I priset ingår morgonkaffe, lunch, eftermiddagskaffe och uthyrning av konferensrum.

Bifogat finns det preliminära programmet för vårmötet.

_Bindande anmälningar från denna länk senast den 13 mars 2023.

Med vänliga hälsningar
Finnboat rf

Suomi