Finnboat

KUTSU liiton kevätkokoukseen - KALLELSEN till förbundets vårmöte 30.3.2023

KEVÄTKOKOUS HELSINGISSÄ

Päivä: torstai 30.3.2023

Paikka: Hotel Rantapuisto

Osoite: Furuborginkatu 3, 00980 Helsinki

Osallistumishinta: 80€ / hlö (Hintaan lisätään alv.)
Hinta sis. aamukahvin, lounaan, iltapäiväkahvin ja kokoustilavuokrat

VÅRMÖTE I HELSINGFORS

Dag: torsdag 30.3.2023

Plats: Hotel Rantapuisto

Adress: Furuborgsgatan 3, 00980 Helsingfors

Deltagarpris: 80€ / pers. (Moms tillkommer på priset)
Priset inkl. morgonkaffe, lunch, eftermiddagskaffe och uthyrning av konferensrum

Arvoisat jäsenet,

ohessa virallinen kutsu Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen 30.3.2023 Hotel Rantapuistossa Helsingissä.

Osallistumishinta on 80€/henkilö (hintaan lisätään alv.). Hinta sisältää aamukahvin, lounaan, iltapäiväkahvin ja kokoustilavuokrat.

Ohessa liitteenä kevätkokouksen alustava ohjelma.

Sitovat ilmoittautumiset tästä linkistä 13.3.2023 mennessä.

Ystävällisin terveisin
Finnboat ry

Ärade medlem,

som bilaga finns den officiella kallelsen till Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf:s stadgeenliga vårmöte den 30 mars 2023 på Hotel Rantapuisto, Helsingfors.

Deltagarpriset är 80 €/person (moms tillkommer på priset). I priset ingår morgonkaffe, lunch, eftermiddagskaffe och uthyrning av konferensrum.

Bifogat finns det preliminära programmet för vårmötet.

Bindande anmälningar via denna länk senast den 13 mars 2023.

Med vänliga hälsningar
Finnboat rf

ILMOITTAUDU LUKEMALLA QR-KOODI/ANMÄL DIG GENOM ATT LÄSA QR-KODEN

Liitteet:

Kutsu_liitto Kevätkokous23_alustava_ohjelma_preliminärt_program

Suomi