Finnboat

Arvoisat jäsenet,

Viestissä liitteenä Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n sääntömääräisen kevätkokouksen esityslista, ohjelma sekä toimintakertomus vuodelta 2022 (liiton tilinpäätös löytyy sivuilta 32-33).

Ohjelmassa on myös Venemessujen kävijätutkimuksen tulosten läpikäyntiä ja palautekeskustelu Messukeskuksen edustajien kanssa.

Ärade medlemmar,

Bifogade i meddelandet finns Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf:s stadgeenliga vårmötes föredragningslistan, program och årsberättelsen 2022 (förbundets avslut finns på sidorna 32-33).

I programmet finns också en genomgång av resultaten från besöksundersökningen av Båtmässan och ett feedbackdiskussion med representanter för Messukeskus.

Arvoisat jäsenet,

ohessa liitteenä Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n sääntömääräisen kevätkokouksen esityslista, ohjelma sekä toimintakertomus vuodelta 2022 (liiton tilinpäätös löytyy sivuilta 32-33).

Ohjelmassa on myös Venemessujen kävijätutkimuksen tulosten läpikäyntiä ja palautekeskustelu Messukeskuksen edustajien kanssa. Kaikille osallistujille lähetetään saapumisohjeet ensi viikolla.

Ärade medlemmar,

bifogade finns Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf:s stadgeenliga vårmötes föredragningslistan, program och årsberättelsen 2022 (förbundets avslut finns på sidorna 32-33).

I programmet finns också en genomgång av resultaten från besöksundersökningen av Båtmässan och ett feedbackdiskussion med representanter för Messukeskus. Ankomstinstruktioner kommer att skickas till alla deltagare nästa vecka.

Nähdään Hotel Rantapuistossa – Vi ses på Hotel Rantapuisto!
Jarkko, Tiina & Katri

Suomi