Finnboat

Arvoisat jäsenet,

ohessa liitteenä Venealan Kauppiaat ja Osatoimittajat ry:n sääntömääräisen kevätkokouksen esityslista.

Ohjelmassa on myös Venemessujen kävijätutkimuksen tulosten läpikäyntiä ja palautekeskustelu Messukeskuksen edustajien kanssa.

Ärade medlemmar,

Bifogade finns föredragningslistan för Båtbranschens Handlare och Komponentleverantörer rf:s stadgeenliga vårmöte.

I programmet finns också en genomgång av resultaten från besöksundersökningen av Båtmässan och ett feedbackdiskussion med representanter för Messukeskus.

Suomi