Finnboat

Arvoisat jäsenet,

liitteenä Venealan Telakka- ja Korjaamoyhdistys ry:n sääntömääräisen kevätkokouksen pöytäkirja.

Ärade medlemmar,

Bifogade finns protokoll för Båtbranchens Varvs- och Serviceförening rf:s stadgeenliga vårmöte.

Suomi