Finnboat

Ohessa liitteenä helmi- ja maaliskuun 2023 koonnit Tullin vienti- ja tuontitilastoista.

Suomi