Finnboat

Kiitos kaikille osallistujille! Lähes 90 jäsenyritysten edustajaa osallistui kokouspäiville. Kiitos kaikille mukanaolosta ja aktiivisesta osallistumisesta! Jotta osaisimme jatkossa järjestää syyskokoukset entistä paremmin, voit auttaa vastaamalla kyselyyn. Voit myös vastata, jos et osallistunut kokouspäiville.

Tack till alla deltagare! Nästan 90 representanter för medlemsföretagen deltog i mötesdagarna. Tack alla för att ni var med och var aktiva! Vänligen hjälp oss att göra höstmötet ännu bättre i framtiden genom att svara på
deltagarförfrågan. Du kan också svara om du inte var med på mötesdagarna.

Arvoisat jäsenet,

liitteenä liiton sääntömääräisen syyskokouksen pöytäkirja ja esitykset.

Syyskokouksen osallistujakyselyyn pääset tästä.

Ärade medlemmar,

Bifogad finns protokoll för förbundets stadgeenliga höstmöte och föredragsmaterial.

Du hittar länk till deltagarförfrågan här.

 

Suomi