Finnboat

Arvoisat jäsenet,

liitteenä Venealan Telakka- ja korjaamoyhdistys ry:n sääntömääräisen syyskokouksen pöytäkirja.

Syyskokouksen osallistujakyselyyn pääset tästä.

Ärade medlemmar,

Bifogad finns protokoll för Båtbranschens Varvs- och serviceförening rf:s stadgeenliga höstmöte.

Du hittar länk till deltagarförfrågan här.

Suomi