Finnboat

Arvoisat jäsenet,

liitteenä Suomen Veneteollisuusyhdistys ry:n sääntömääräisen syyskokouksen pöytäkirja.

Syyskokouksen osallistujakyselyyn pääset tästä.

Ärade medlemmar,

Bifogad finns protokoll för Finlands Båtindustriförening rf:s stadgeenliga höstmöte.

Du hittar länk till deltagarförfrågan här.

Suomi