Finnboat

Ohessa liitteenä huhti-elokuun 2023 koonnit Tullin vienti- ja tuontitilastoista.

Suomi