Finnboat

Kiitos kaikille osallistujille! Jotta osaisimme jatkossa järjestää syyskokoukset entistä paremmin, voit auttaa vastaamalla kyselyyn 19.11. mennessä.

Palautelomakkeella voit ehdottaa ensi vuoden syyskokoukselle paikkaa ja ohjelmaa.

Vastaathan myös, jos et osallistunut kokouspäiville. Kyselyyn vastataan anonyymisti ja se vie vain n. 5 minuuttia. Vastaamaan pääset tästä.

Tack till alla deltagare! Vänligen hjälp oss att göra höstmötet ännu bättre i framtiden genom att svara på deltagarförfrågan senast 19.11.

Förutom feedback kan du föreslå plats och program för nästa års höstmöte.

Vänligen svara också om du inte deltog i mötesdagarna. Att svara på förfrågan är anonymt och tar endast ca 5 minuter. Du hittar förfrågan här.

Suomi