Finnboat

Finnboatin nettisivut siirrettiin uudelle alustalle 21.12.2023 ja samalla sekä jäsenpostitus että jäsensivut uudistuivat. Jäsenpostit lähetetään nyt MailChimpin kautta.

 

Jäsensivujen kirjautuminen on muuttunut uudistuksen myötä, ja nyt jokaisella jäsenyrityksellä on yrityskohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Saat edustamasi yrityksen käyttäjätunnuksen seuraavasti:

1. Ota yhteyttä Finnboatin toimistoon sähköpostitse info@finnboat.fi.

2. Ilmoita sähköpostissasi yrityksenne ensisijaisen käyttäjän sähköpostiosoite. Sähköpostia tarvitaan vain uuden salasanan luomiseen.

3. Kun yrityksen käyttäjätunnus on luotu, Finnboatin toimisto lähettää ensisijaisen käyttäjän sähköpostiin linkin, jonka kautta käyttäjä pääsee luomaan salasanan.

4. Salasanan luonnin jälkeen yrityksen kaikki edustajat voivat kirjautua jäsensivuille yrityksen käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

 

 

Finnboats hemsida flyttades till en ny plattform den 21 december 2023 och samtidigt förnyades både medlemsmailen och medlemssidorna. Medlemsmail skickas nu via MailChimp.

 

Inloggningen på medlemssidor har förändrats i och med reformen och nu har varje medlemsföretag ett företagsspecifikt användarnamn och lösenord. Du kan få användarnamnet på företaget du representerar enligt följande:

1. Kontakta Finnboats kontor via e-post info@finnboat.fi.

2. I ditt e-postmeddelande, ange e-postadressen till den primära användaren av ditt företag. E-postadressen behövs bara för att skapa ett nytt lösenord.

3. När företagets användarnamn har skapats skickar Finnboats kontor en länk till den primära användarens e-postadress, genom vilken användaren kan skapa ett lösenord.

4. Efter den primärä användaren har skapat ett lösenord kan alla i företaget logga in på medlemssidorna med företagets användarnamn och lösenord.

 

 

 

 

 

Suomi