Finnboat

Exhibition Explorer -rahoitus sopii pk- ja midcap-yrityksille, jotka osallistuvat kansainvälisille B2B-messuille ulkomailla.

Exhibition Explorer -rahoitus

Exhibition Explorer -rahoituspalvelua säätelevä valtioneuvoston asetus on uudistunut. Hakemuksia voi jättää jatkuvasti.

Käynnistämme hakemusten käsittelyn ja päätöksenteon 1.3.2024, jolloin asetus astuu voimaan. Aloitamme käsittelyn messutapahtumien aikajärjestyksessä, kun 4 hakemusta samaan messutapahtumaan on saapunut.

Exhibition Explorer -rahoitus on avustusta osallistumiseen kansainvälisille, Suomen ulkopuolella järjestettäville B2B-messuille. Rahoitus on tarkoitettu pk- ja midcap-yrityksille, jotka haluavat kasvattaa omien tuotteidensa tai palveluidensa vientiä. Yritys voi osallistua messuilla yhteisosastolle tai omalle, erilliselle osastolleen.

  • Pk-yritys: alle 250 työntekijää, liikevaihto enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa.
  • Midcap-yritys: konsernitason liikevaihto enintään 300 miljoonaa euroa.

Rahoituksen myöntämisen perusedellytyksenä on, että vähintään neljä kotimaista pk- tai midcap-yritystä hakee Exhibition Explorer -rahoitusta samoille messuille, jollei hankkeen luonteesta muuta johdu. Kuvataidegallerioiden osalta rahoituskelpoisia ovat hankkeet, joissa messuille osallistuu yksi yritys.

 

Mitä yritykseltänne vaaditaan?

  • Yritys on Suomeen rekisteröity pk- tai midcap-yritys, jolla on aito halu kasvaa ja kansainvälistyä.
  • Yritys osallistuu fyysisesti tai virtuaalisesti omalla tai yhteisosastolla kansainvälisille B2B-messuille ulkomailla.
  • Yritystä koskeva Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa on vähintään A, ja yritys täyttää muut rahoituksen yleiset edellytykset.

Avustusta myönnetään enintään 50% hyväksyttävistä kustannuksista. Avustusta voidaan myöntää yksittäiselle yritykselle enintään 15 000 euroa per messuhanke ja pienin mahdollinen avustus on 1 000 euroa per yritys. Rahoitus maksetaan jälkikäteen.

Lisätietoa Exhibition Explorer -rahoituksesta Business Finland nettisivulta.

 

Suomi