Finnboat

Arvoisat jäsenet,

Liitteenä on liiton sääntömääräisen kevätkokouksen esityslista sekä Finnboatin vuosikertomus, josta löytyy myös vuoden 2023 tilinpäätös.

 

Mikäli haluat vielä ilmoittautua kevätkokoukseen, otathan yhteyttä sähköpostitse katri@finnboat.fi.

 

Ärade medlemmar,

Som bilaga föredragningslistan för förbundets stadgeenliga vårmöte samt Finnboats årsberättelse, som även inkluderar bokslutet för år 2023.

 

Om du ändå vill anmäla dig till vårmötet, vänligen kontakta oss via e-post katri@finnboat.fi.

 

Kevätterveisin/Vårhälsningar,

Jarkko, Katri & Tiina

 

Liitteet/bilagor:

kevätkokous 2024 esityslista_liitto

Vuosikertomus_2023_Årsberättelse

Suomi