Finnboat

Arvoisat jäsenet,

Liitteenä on Venealan Kauppiaat ja Osatoimittajat ry:n sääntömääräisen kevätkokouksen esityslista.

 

Mikäli haluat vielä ilmoittautua kevätkokoukseen, otathan yhteyttä sähköpostitse katri@finnboat.fi.

 

Ärade medlemmar,

Som bilaga föredragningslistan för Båtbranschens Handlare och Komponentleverantörer rf:s stadgeenliga vårmöte.

 

Om du ändå vill anmäla dig till vårmötet, vänligen kontakta oss via e-post katri@finnboat.fi.

 

Kevätterveisin/Vårhälsningar,

Jarkko, Katri & Tiina

 

Liitteet/bilagor:

kevätkokous 2024 esityslista_kauppiaat_osatoimittajat

 

Suomi