Finnboat

Vene-ohjelmassa vielä tilaa yritysprojekteille

Tekesin tämän vuoden budjetissa on edelleen käyttämätöntä Vene-ohjelmaan suunnattua rahaa. Alkuvuonna nähty laaja kiinnostus ohjelmaa kohtaan ei ole konkretisoitunut Tekes-hakemuksiksi kuin osittain. Hyville hakemuksille on siis vielä tilaa!

Hakemus tehdään sähköisesti osoitteessa https://hakemus.tekes.fi/rahoitushakemus/. Vaadittavien tietojen täyttämiseen kuluu jonkin verrran aikaa, mutta vaikeaa se ei ole. Tärkeintä on kertoa ytimekkäästi, mikä on projektin haluttu tulos ja miten sitä tavoitellaan.

Yrityshankkeiden koordinoimiseksi kannattaa ottaa yhteyttä Finnboatiin ennen hakemuksen jättämistä Tekesiin. Ohjelman koordinaattorilta Markku Hentiseltä saa myös tarvittaessa neuvoja hakemuksen muotoiluun ja mahdollisten yhteistyökumppanien hakuun.

Myös Tekesin ohjelmatiimiin (kts. http://akseli.tekes.fi/opencms/opencms/OhjelmaPortaali/ohjelmat/Veneteollisuus/fi/yhteystiedot.html) kannattaa olla yhteydessä aikaisessa vaiheessa.

Terveisin

Jouko Huju

English (UK)