Finnboat

Tämä jäsenkirje sisältää tietoa seuraavista aiheista:

1 Alueelliset seminaarit: Turku, Kuopio ja Pohjanmaa
2 Vuosiseminaari 12.2.2009 Helsingissä
3 Projektipäätökset
4 Yritysprojekteille jäljellä v. 2008 rahoitusta

1 Alueelliset seminaarit: Turku, Kuopio ja Pohjanmaa

Vene-ohjelman alueseminaarit pidetään seuraavasti:

Turku 29.9. klo 9.30 – 18.00
Turun messukeskus, Messukentänkatu 9-13, 20200 Turku, kokoushuone 3

Kuopio 3.11. klo 9.30 – 18.00
Hotel Scandic, Satamakatu 1, 70100 Kuopio

Pietarsaari-Kokkola 11. – 12.12.
(ohjelma osittain ruotsiksi) tarkka aika ja paikka tiedotetaan myöhemmin.

Turun seminaariin ilmoittautuminen on alkanut!
Tervetuloa yhdessä keskustelemaan haasteista ja mahdollisuuksista!

Tilaisuus on maksuton, mutta edellyttää ilmoittautumista. Paikkakuntakohtaiset ohjelmat ja ilmoittautuminen alueseminaariin internetin kautta www.tekes.fi/vene pääsivun kohta: Tapahtumia.

Ohjelma:

 • Vene-ohjelman tarkoitus ja päämäärät, ohjelman päällikkö Vesa Kojola, Tekes
 • Venealan kehityspanokset nyt ja tulevaisuudessa, toimitusjohtaja Jouko Huju, Venealan Keskusliitto Finnboat ry (Kuopion seminaarissa: toimitusjohtaja Raimo Sonninen, Bella-Veneet Oy)
 • Ohjelman aktivointitoimet: seminaarit, yrityskäynnit, matkat jne., ohjelman koordinaattori Markku Hentinen, VTT
 • Katsaus esiselvitykseen ja käynnistyneisiin projekteihin, Markku Hentinen
 • Tutkimusprojektien lyhyt esittäytyminen
 • Keskustelu uusista suuntaustarpeista
 • Paikalla olevien yritysten esittäytyminen
 • Alueellinen esimerkki onnistuneesta verkostoitumisesta/alihankintaketjusta/kumppanuudesta, Tekesin edustaja
 • Tuki- ja rahoituspalvelut: Finnvera, TE-keskukset, Finpro ja Tykes
 • Keskustelu verkottumistarpeista, Vesa Kojola, Markku Hentinen ja paikallinen Tekesin edustaja
 • Pienryhmäkeskusteluja

2 Vene-ohjelman vuosiseminaari 12.2.2009 Helsingin Messukeskuksessa

Vene-ohjelman vuosiseminaari pidetään torstaina 12.2.2009 Helsingin Messukeskuksessa Vene 09 Båt -messujen yhteydessä. Asiasta lähetetään lisätietoa myöhemmin.

3 Projektipäätökset

Tehdyt rahoituspäätökset löytyvät Vene-ohjelman sivuilta kohdasta ”Projektit”

Tähän mennessä rahoitusta on myönnetty kymmenelle projektille, joista neljä on yritysprojekteja ja kuusi tutkimusprojekteja.

Yritysprojektit: yrityksen ja hankkeen nimi
Oy Marino Ab: All Purpose Boat
Oy Nautor Ab, Field testing of critical laminates for professional boatbuilders
Scandinavian Teak Deck Ab: Trooppisten puulajien korvaaminen kotimaisella lämpökäsitellyllä puulla veneiden kansirakenteissa
VA-Varuste Oy: VA venepehmuste

Tutkimusprojektit: organisaation ja hankkeen nimi
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakouluosakeyhtiö, CENTRIA tutkimus ja kehitys: Tulevaisuuden konseptit ja materiaalit veneiden valmistusprosesseissa
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy, Kymidesign: Tulevaisuuden veneala
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Konetekniikan osasto: Alumiiniveneen hitsauksen automatisointi
VTT, Teolliset järjestelmät: Lujitemuovisten jäykistepalkkien rakennesuunnittelu sarjatuotannossa
VTT, Teolliset järjestelmät: Ympäristömyötäisyyden kehittäminen venealalla
Åbo Akademi, Teollisuustalouden laboratorio: Venealan toimialatutkimus ja modulaarisuuden mahdollisuuksien kartoitus

4 Yritysprojekteille jäljellä v. 2008 rahoitusta

Yritysprojekteille on vuodelle 2008 vielä jäljellä rahoitusta. Hakemukset Tekesille pikaisesti.

Hakuohjeet ohjelman sivuilla kohdassa ”Osallistuminen”.

Yritysprojekteille on tulossa lisää rahoitusta vuonna 2009, ja tästä on luvassa lisätietoja myöhemmin.

Pk-yritysten innovaatiotoiminnan valmisteluun liittyvät 15.000 euroa ja sitä pienemmät rahoituspäätökset tehdään 9.9.2008 lähtien TE-keskuksissa. http://www.tekes.fi/rahoitus/yritys/pk_yritysten_rahoitus.html

Kannustan kaikkia halukkaita yrityksiä lähtemään mukaan kehittämään liiketoimintaansa. Ohjelmaan toivotaan myös innovatiivisia uusia avauksia. Näin saamme ohjelman tuloksena kuluttajille entistä parempia veneitä ja palveluja, joita tuottavat kannattavat ja kilpailukykyiset suomalaiset yritykset.

Syysterveisin
Vene-ohjelman koordinaattori
Markku Hentinen
mailto:markku.hentinen@vtt.fi
Puh. 040 552 6212

******************************************************************

Innehåll:

1 Regionala seminarier: Åbo, Kuopio och Österbotten
2 Årsseminarium 12.2.2009 i Helsinki
3 Projekt och finansieringsbesluten
4 Det finns ännu 2008 finansiering för företagsprojekt

1 Regionala seminarier:
Åbo 29.9., klockan 9.30 – 18.00
i Åbo Mässcentralen, Messukentänkatu 9 -13, 20200 Åbo, mötesrum 3 (program på finska)

Kuopio, 3.11., klockan 9.30 – 18.00
Hotel Scandic, Satamakatu 1, 70100 Kuopio (program på finska)

Jakobstad – Gamlakarleby, 11. – 12.12.
(program delvis på svenska) vi informerar om exakt tidpunkten och platsen senare

Regionala seminarierna är avgiftsfria men förutsätter anmälning. Bindande anmälningar senast 1 vecka före det regionala seminariet på programmets webbplats, http://www.tekes.fi/vene under rubriken ”Tapahtumia”. Också det exakta regionala programmet anges på Båt-programmets webbplats.

Program

 • Båt-programmets mission och mål, programmets chef Vesa Kojola
 • Båtbranschens insatser inom utveckling, nu och i framtiden, verkställande direktör Jouko Huju, Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf (i Kuopio verkställande direktör Raimo Sonninen, Bella-Veneet Oy)
 • Vilka är Båt-programmets planerade aktiverings åtgärder till exempel seminarier, företagsbesök och resor, Båt-programmets koordinator Markku Hentinen
 • Översikt av förstudien och pågående företags- och forskningsprojekt, Markku Hentinen
 • Kort presentation av forskningsprojekten
 • Diskussion om inriktningsbehovet för av nya forsknings- och företagsprojekt
 • Kort presentation av närvarande företag
 • Regionalt exempel på lyckade nätverk/ underleverantörs nät/ partnerskap, Tekes representant
 • Tjänst- och stödkoncept: Finnvera, TE-Central, Finpro och Tykes
 • Allmän diskussion om behovet av nätverk inom regionen: Vesa Kojola, Markku Hentinen och regional Tekes representant
 • Smågrupp diskussioner

2 Årsseminarium 12.2.2009 i Helsingfors

Programmets årsseminarium hålls torsdagen den 12 februari 2009 i anslutning till Vene09-båtmässän i Helsingfors Mässcentrum. I nästa nyhetsbrev och på Båt-programmets webbplats ges mera information om årsseminariet.

3 Projekt och finansieringsbesluten

Projekt som fått finansieringsbeslut meddelas på Båt-webblatsen under rubriken ”Projekt”.

Hittills har man beviljat finansiering för tio projekt: fyra företagsprojekt och sex forskningsprojekt:

Pågående företagsprojekt:
Oy Nautor Ab: Field testing of critical laminates for professional boatbuilders
Oy Marino Ab All: Purpose Boat
Scandinavian Teak Deck Ab: ersättande av tropiska trädarter i båtarnas däcks konstruktioner
VA-Varuste Oy Ab: VA venepehmuste

Pågående forskningsprojekt:
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy, Kymidesign: Framtidens båtbransch
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Konetekniikan osasto: Automatisering av svetsning av aluminiumbåtar
Mellersta Österbottens yrkeshögskola, CENTRIA: Framtidens koncept och material inom båtarnas tillverkningsprocesser
VTT: Utveckling av miljöanpassning inom båtbranschen
VTT: Strukturell design av styvningsbalkar av armerad plast i serieproduktion
Åbo Akademi: Båtbranschens branschanalys och granskning av modulariseringens möjligheter

4 Det finns ännu 2008 finansiering för företagsprojekt

Det finns ännu 2008 finansiering kvar för företagsprojekt: Ansökan till Tekes snabbt.

Anvisningar för ansökan till Båt-programmet.

Nästa runda för 2009 företagsprojekt startar vid årsskiftet.

Förberedelse av innovationsaktiviteter för små och medelstora företag: TE-centraler beviljar finansiering 15.000 eur eller mindre summan http://www.tekes.fi/rahoitus/yritys/pk_yritysten_rahoitus.html (webblatsen på finska).

Jag vill uppmana alla intresserade företag att gripa chansen att utveckla sin affärsverksamhet. Programmet stödjer särskilt innovativa nya öppningar. På det här sättet kommer lönsamma och konkurrenskraftiga finländska företag att kunna erbjuda konsumenterna allt bättre båtar och service.

Jag önskar alla en trevlig fortsättning på hösten!

Båt-programmets koordinator
Markku Hentinen
mailto:markku.hentinen@vtt.fi
040 552 6212

English (UK)