Finnboat

Liitteenä on rekisteröintitilasto vuodelta 2009.

Huomioikaa raporttia lukiessanne seuraava:
Maistaatin seuranta- ja tilastointiohjelma ei valitettavasti ole toiminut oikein, minkä takia taulukoiden merkkikohtaiset kuukausittaiset vertailuluvut vuodelta 2008 ovat väärät (liian suuret). Yhteenvedon 2. sivulla näkyvien vertailulukujen pitäisi saamamme tiedon mukaan kuitenkin olla oikein, eli vuoden 2008 oikea rekisteröintimäärä oli 6064, ja viime vuoden luku on 4738 kpl.

Tällä hetkellä maistaatti ei voi sekaannuksista johtuen taata, että tulevien raporttien luvut ovat täysin oikein. Suhtaudumme niihin siis vain suuntaa antavina. Pahoittelemme asiaa ja toivomme, että asiat alkaisivat sujua myös rekisteröintiä hoitavilla viranmomaisilla mahdollisimman pian.

English (UK)