Finnboat

Arvoisat jäsenet,

oheisena on Venealan telakka -ja korjaamoyhdistys ry:n sääntömääräisen kevätkokouksen pöytäkirja.

Ärade medlemmar,

Bifogade finns protokollet för Båtbranchens varvs -och serviceförenign rf:s stadgeenliga vårtmöte.

English (UK)