Finnboat

Arvoisat jäsenet,

oheisena on Venealan telakka -ja korjaamoyhdistys ry:n sääntömääräisen syyskokouksen esityslista liitteineen.

Ärade medlemmar,

Bifogade finns föredragningslistan för Båtbranchens varvs -och serviceförenign rf:s stadgeenliga höstmöte med inklusive bilagor.

English (UK)