Finnboat

Rekisteröintivelvollisuus rahanpesun valvontarekisteriin koskee suuria käteissummia maksavia tai vastaanottavia tavarakauppiaita

Rahanpesun valvontarekisteri on otettu käyttöön 1.7.2019. Niiden aluehallintoviraston valvomien ilmoitusvelvollisten, jotka eivät vielä ole missään valvontaviranomaisen elinkeinorekisterissä, on hakeuduttava välittömästi rahanpesun valvontarekisteriin. Rekisteröityminen on ilmoitusvelvollisille rahanpesulaissa säädetty velvollisuus, jonka noudattamista aluehallintovirasto valvoo.

Tahallaan tai huolimattomuuttaan rekisteröintivelvoitteen laiminlyöneelle voidaan määrätä rikemaksu. Oikeushenkilölle määrättävä rikemaksu on vähintään 5 000 euroa ja enintään 100 000 euroa. Luonnolliselle henkilölle määrättävä rikemaksu on vähintään 500 euroa ja enintään 10 000 euroa.

Rahanpesun valvontarekisteriin hakeudutaan sähköisellä lomakkeella aluehallintoviraston asiointipalvelussa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut.

Rahanpesun valvontarekisteri koskee:

-rahoitus- ja sijoituspalveluja tarjoavia tahoja

-laki-, kirjanpito- ja veroneuvontapalveluita tarjoavia tahoja

-tavara- ja taidekauppaa tekeviä, jotka maksavat tai ottavat vastaan käteismaksuja vähintään 10 000 euron edestä

-1.12.2019 lähtien taide-, huutokauppa, ja antiikkiliikkeitä, jotka maksavat tai ottavat vastaan vähintään 10 000 euron arvoisia suorituksia (missä tahansa muodossa).

Lisäksi uusi rekisteri koskee valuutanvaihtajia ja yrityspalveluiden tarjoajia, joiden tulee myös hakeutua uuteen rahanpesun valvontarekisteriin. Siirtymäaika aiemmissa valuutanvaihto- ja yrityspalvelurekistereissä olleilla elinkeinonharjoittajilla on 31.12.2019 saakka.

Tavoitteena estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista

Rahanpesun valvontarekisteri perustuu EU:n neljänteen rahanpesudirektiiviin ja sen pohjalta säädettyyn lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017). Lain tavoitteena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista, edistää tällaisen toiminnan paljastamista sekä tehostaa rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämistä ja takaisinsaantia.

Yritysten rekisteröityminen rahanpesun valvontarekisteriin tehostaa valvontaviranomaisena toimivan Etelä-Suomen aluehallintoviraston työtä. Se myös sujuvoittaa aluehallintoviraston ja sen valvomien ilmoitusvelvollisten välistä yhteydenpitoa koskien ohjeistusta sekä tietojen ilmoittamista ja keräämistä.

Aluehallintoviraston sivuilta pääset tekemään nopean testin, jolla voit tarkistaa rekisteröitymisvelvoitteesi.

Lue lisää rekisteristä aluehallintoviraston verkkosivuilta: http://www.avi.fi/web/avi/rahanpesun-valvontarekisteri

Lisätietoa:

http://www.avi.fi/web/avi/rahanpesulain-valvonta

Sähköpostilla:rahanpesu@avi.fi

Seuraa AVI:a myös Twitterissä: https://twitter.com/AVIrahanpesu

English (UK)