Finnboat

Tiedote.
Julkaistu: 20.10.2021, 09:37
Traficom

Korona-aikana veneilyn suosio on kasvanut ja venekauppa käynyt vilkkaana. Vesikulkuneuvoja ensirekisteröitiin vuoden 2021 tammi-elokuussa yhteensä 4 899, joka on 9 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Suurin osa ensirekisteröidystä oli moottoriveneitä, mutta vesiskoottereiden suosio lisääntyi edelleen. Tammi-elokuussa veneillessä menehtyi 30 ihmistä. Kertaa vesille lähtijän viiden kohdan muistilista turvalliseen veneilyyn.

Vesien virkistyskäyttö on kasvanut korona-aikana selvästi. Tämä on näkynyt myös vesikulkuneuvojen ensirekisteröinneissä. Vuonna 2020 ensirekisteröintien määrä kasvoi huomattavasti aiempiin vuosiin verrattuna, ja vuonna 2021 kasvua on tapahtunut edelleen vaikkakin maltillisemmin.
”Viime vuonna alkanut venebuumi jatkui myös tänä vuonna. Koronan myötä lomailu kotimaassa lisääntyi, kesämökkien kysyntä kasvoi ja samalla kiihtyi myös veneiden myynti”, kertoo päällikkö Henri Wallenius.

Suurin osa ensirekisteröidystä vesikulkuneuvoista on moottoriveneitä. Vesiskoottereita on viime vuosina myyty yhä enemmän. Vesiskoottereiden osuus kaikista ensirekisteröinneissä on jo yli 25 prosenttia. Purjeveneiden ja muiden vesikulkuneuvojen osuus ensirekisteröinneistä on melko vähäinen.

Suosituimmat merkit ensirekisteröinneissä olivat vuoden 2021 tammi-elokuussa Sea-Doo, Buster ja Yamarin. Yleisin merkki on vesiskootterimerkki Sea-Doo, kaksi muuta suosikkia edustavat nopeita moottoriveneitä valmistavia merkkejä.

Kymmenen yleisintä merkkiä ensirekisteröinneissä tammi-elokuussa 2021 (kpl)

1. Sea-Doo 1043
2. Buster 589
3. Yamarin 548
4. Silver 262
5. Suvi 254
6. Faster 247
7. Terhi 220
8. AMT 161
9. Yamaha 161
10. Finnmaster 139

Vesikulkuneuvoja ensirekisteröidään eniten rannikkoseudulla ja suurissa sisämaan kaupungeissa

Vesikulkuneuvojen ensirekisteröinnit painottuvat rannikkoseudulle ja isojen kaupunkien lähistölle, joissa on suuria vesistöjä ja paljon ihmisiä. Ensirekisteröintien määrä on kasvanut lähes kaikissa maakunnissa. Eniten ensirekisteröintejä on tehty elokuun loppuun mennessä Uudellamaalla (29 %), Varsinais-Suomessa (15 %) ja Pirkanmaalla (9 %). Rekisteröintivelvoite ei koske pienempiä moottoriveneitä eikä soutuveneitä, joten kaikki mökkiveneet eivät näy tilastoissa.

Veneiden rekisteröintivelvoite koskee vähintään 5,5 metriä pitkiä tai vähintään 15 kW:n (n. 20,4 hv) moottorilla varustettuja vesikulkuneuvoja. Vesikulkuneuvojen rekisteritietoja pidetään vesiliikenteen turvallisuuden parantamiseksi ja vesikulkuneuvojen käyttämisestä aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi.

Ensirekisteröintien kasvu ei näytä lisänneen onnettomuuksia

Vesiliikenneonnettomuuksien ennakkotilaston mukaan vesiliikenteessä menehtyi tammi-elokuussa 30 ihmistä. Vuoden 2020 tammi-elokuussa vesiliikenteessä kuoli 24 ihmistä ja vuosina 2017-2019 keskimäärin 30 ihmistä. Onnettomuudet sattuvat useimmiten keski-iän ylittäneille ja pääasiassa miehille. Moottorivene tai soutuvene on onnettomuudessa tyypillisesti osallisena. Merialueilla onnettomuudet ovat selvästi laskeneet edellisvuodesta, kun taas sisävesillä onnettomuudet ovat kasvussa.

”Voisi ajatella, että vesikulkuneuvojen ensirekisteröintien määrän kasvun myötä myös vesillä tapahtuneiden onnettomuuksien määrä lisääntyy. Vesiliikenneonnettomuustilaston mukaan näin ei kuitenkaan näyttäisi olevan”, sanoo erityisasiantuntija Mika Idman.

Kertaa vesille lähtijän viiden kohdan muistilista

Jotta liikkuminen vesillä sujuu turvallisesti ja sujuvasti, on hyvä käydä läpi ennen vesille lähtöä viiden kohdan muistilista:

1) vene ja varusteet kunnossa
2) polttoainetta riittävästi
3) reittisuunnitelma tehty ja kerrottu rantaan jäävälle
4) pelastusliivit päälle ja
5) selvä pää.

”Lähde veneilemään vain selvin päin, pue pelastusliivit ja varmista, että läheisesi tekevät samoin. Veneen ja varusteiden kunto on hyvä tarkistaa ennakkoon ja varmistaa, että polttoainetta on riittävästi. Reittisuunnitelma kannattaa tehdä etukäteen ja kertoa siitä jollekulle maihin jäävälle. Kun nämä viisi asiaa hoitaa kuntoon, on turvalliselle venematkalle hyvät edellytykset”, Wallenius summaa.

Lisätietoja:

Vesikulkuneuvojen ensirekisteröintitilastot
Vesiliikenneonnettomuustilastot

päällikkö Henri Wallenius, p. 029 534 6471, henri.wallenius@traficom.fi
erityisasiantuntija Mika Idman, p. 0295 345 222, mika.idman@traficom.fi (tilastot)

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom edistää liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä huolehtii siitä, että Suomessa on käytettävissä toimivat, turvalliset ja kohtuuhintaiset viestintäyhteydet ja -palvelut. Virasto on myös palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomainen. Traficom vauhdittaa digiyhteiskunnan kehittymistä ja tukee kestävää kehitystä. Traficomissa työskentelee yli 900 asiantuntijaa 15 paikkakunnalla.

Liitteet
Vesikulkuneuvojen ensirekisteroinnit tammi-elokuulta 2021
Vesikulkuneuvojen ensirekisteroinnit tammi-elokuulta 2021 kunnittain

English (UK)