Finnboat

3.11. SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA, ESITYSMATERIAALIT JA OSALLISTUJAKYSELY - HÖSTMÖTETS PROTOKOLL, FÖREDRAGSMATERIAL OCH DELTAGARFÖRFRÅGAN

Arvoisat jäsenet,
liitteenä liiton sääntömääräisen syyskokouksen pöytäkirja ja esitykset.

Syyskokouksen osallistujakyselyyn pääset tästä.

Ärade medlemmar,

Bifogad finns protokoll för förbundets stadgeenliga höstmöte och föredragsmaterial.

Du hittar länk till deltagarförfrågan här.    
English (UK)