Finnboat

Arvoisat jäsenet,

Huvivenedirektiivi edellyttää, että jokaisen CE-merkityn veneen mukana toimitetaan Käyttäjän Käsikirja. Käsikirjan tulee täyttää standardin ISO 10240 vaatimukset. Lisäksi melko monissa muissa standardeissa on viittaus omistajan käsikirjaan.

Finnboat on tehnyt omistajan käsikirjamallin vuonna 1993 ja sen päivityksen vuonna 1997. ISO- standardi 10240 Käyttäjän Käsikirjasta on muuttumassa melkoisesti kun nykyinen ehdotus ISO/FDIS 10240 (29.1.2003) hyväksytään lopullisesti. MKL:stä tänään saamamme arvion mukaan se otetaan käyttöön koko laajuudessaan vuoden 2005 aikana ja koskee siis uusia venemalleja tai venemalleja, joissa on tapahtunut selkeitä ja oleellisia muutoksia.

Standardin sisältö saattaa loppuvaiheessa vielä elää jonkin verran mutta olemme aloittaneet valmistelutyöt jo nyt, jotta saamme työn valmiiksi hyvissä ajoin. Finnboat on tilannut uudet käsikirjamallit ja perustyö tehdään VTT:llä. Standardimuutosten myötä erityisesti suurempien veneiden kohdalla käsikirjan laajuus nousee n. 40 sivuun. Pienempien veneiden kohdalla laajuus on arviolta n. 20 sivua. Lopputulos sisältää käsikirjamallin ja käyttöohjeen.

Suomenkielinen versio valmistuu 15.9. mennessä ja ruotsin, englannin sekä saksankieliset n. 4-5 viikkoa em. päivämäärästä.

Käsikirjamallin hinta sähköisessä muodossa (kaikki kielet) on EUR 190,- (+ alv) jäseniltä ja EUR 380,- (+alv) ei-jäseniltä.

Tulemme kertomaan aiheesta lisää seuraavassa Finnboat Newsissä, joka ilmestyy kesäkuussa. Tämä lehti omistetaan kokonaan tekniikalle. Erityisesti huvivenedirektiivin muutokset ja niiden aiheuttamat toimenpiteet veistämöille ovat ajankohtaisia. Lisäksi tulemme syyskuussa järjestämään yhden päivän mittaisen tiedotusseminaarin aiheesta Tampereella.

Käyttäjän Käsikirja-mallin ennakkotilaukset voitte lähettää osoitteeseen info@finnboat.fi .

Parhain terveisin

Jouko Huju

Svenska