Finnboat

EU:n huvivenedirektiivin 94/25/EY on 16.6.1998 alkaen määritellyt yhteisön alueella markkinoille saatettavien veneiden oleelliset rakenne- ja turvallisuusmääritykset. Tämän direktiivin jatko-osana määritellään myös venemoottoreiden päästöjen ja niiden aiheuttaman melun raja-arvot. Nämä määräykset koskevat siirtymäaikojen jälkeen markkinoille saatettavia tuotteita. Raja-arvoihin pääseminen on valmistajien vastuulla ja määräykset eivät koske millään tavoin taannehtivasti nykyisin käytössä olevaa tai juuri nyt myytävää moottorikantaa. Koska erityisesti lehdistössä on viime aikoina esiintynyt melko raflaaviakin otsikoita kuten ”kaksitahtimoottorit kielletään”, lienee hyvä täsmentää hieman tulevaa säännöstöä.

Dieselmoottoreiden ja nelitahtisten bensiinikoneiden tulee vastata direktiivin määräyksiä 1.1.2006 alkaen ja kaksitahtisten bensiinimoottoreiden 1.1.2007 alkaen. Moottorit on valmistettava ja asennettava mainituista päivämääristä alkaen siten, että normaalissa käytössä direktiivissä mainitut raja-arvot hiilimonoksideissa, hiilivedyissä tai typpioksideissa eivät ylity. Dieselkoneissa mitataan lisäksi hiukkasten määrää. Näihin raja-arvoihin pääseminen on kokonaan konevalmistajien vastuulla. Direktiivin tekstissä puhutaan ”markkinoille saattamisesta” eli jos valmistaja on toimittanut vaikkapa 2T-koneita jälleenmyyjäverkkoon loppuvuodesta 2006 voidaan nämä koneet suomalaisen tulkinnan myydä varastoista normaaliin tapaan myös 1.1.2007 jälkeen. Valmistajat sen sijaan eivät enää voi toimittaa em. päivämäärän jälkeen markkinoille koneita, jotka eivät vastaa direktiivin vaatimuksia. Kaikki konevalmistajat ovat hyvissä ajoin valmistautuneet näihin päivämääriin eivätkä em. päivämäärät aiheuta mitään suurempaa mullistusta.

Melun kohdalla huvivene, jossa on sisämoottori tai kiinteällä pakoputkistolla varustamaton sisäperämoottori, sekä vesiskootteri, perämoottori ja kiinteällä pakoputkistolla varustettu sisäperämoottori on suunniteltava, rakennettava ja koottava siten, että yhdenmukaistetussa standardissa määriteltyjen testien mukaisesti mitatut melupäästöt eivät ylitä annetun taulukon mukaisia raja-arvoja. Tässäkin vastuu on vene-ja moottorivalmistajalla ja mittaukset tehdään ns. referenssivenejärjestelmän kautta ISO-standardin mukaan. (ns ohiajotestit).

Svenska