Finnboat

Verohallituksen yritysveroyksikön ylitarkastaja Soili Sinisalolta eilen saamamme vahvistuksen mukaisesti ennen 1.1.2010 maksetut talvisäilytysvuokrat ovat arvonlisäverottomia. Tämä koskee myös ennen 1.1.2010 maksettuja ennakkomaksuja.

Yritys voi hakea omasta verovirastostaan maksuttoman kirjallisen ohjauksen tai maksullisen ennakkoratkaisun siitä, miten arvonlisäverolakia sovelletaan hakijan liiketoimeen.

Svenska