Finnboat

Liitteissä taas viimeisintä tilastotietoa rekisteröinneistä, veneviennistä ja -tuonnista sekä OP Pohjolan suhdanne-ennuste.

Svenska