Finnboat

Liitteissä uusin rekisteröintitilasto, vertailulukuja autoalalta sekä Nordean talouskatsaus.

Svenska