Finnboat

Pressemelding | En gledens dag for båtfolket og båtbransjen!

(Onsdag 14. mai 2014) Administrerende direktør i båtbransjeforbundet Norboat, Erlend Prytz, er veldig fornøyd med Regjeringens beslutning om å fjerne båtmotoravgiften, den såkalte hk-avgiften. Han mener avgiften har vært en utfordring både for båtbransjen, for miljøet og for sikkerheten til båtfolket.

Norboat om fjerning av hk-avgiften i revidert nasjonalbudsjett:

I revidert nasjonalbudsjett, som legges frem i dag, har Frp-Høyre regjeringen valgt å fjerne båtmotoravgiften, den såkalte hk-avgiften. Avgiften ble innført som en midlertidig avgift i 1978 for å redusere salget av båtmotorer, og har blitt øket jevnt og trutt siden den gang. I 2014 utgjør avgiften kr. 161,50 + mva, noe som bringer inn 170 millioner kroner i statskassen i året. Dette er en ubetydelig sum i forhold til ulempene avgiften påfører båteier og båtbransjen, mener administrerende direktør i båtbransjeforbundet Norboat, Erlend Prytz, som er svært fornøyd med Regjeringens beslutning.

– Hk-avgiften var en feilplassert og ubegrunnet avgift som har rammet både båtbransjen og den enkelte båtkjøper i flere tiår. Norboat har jobbet svært lenge for å få den fjernet, og derfor er dette en gledens dag både for oss og for båtbransjen i Norge, sier Erlend Prytz.

Miljø og sikkerhet

I 1978 ble det solgt rundt 36000 utenbordsmotorer i Norge, mens tallet i 2013 var nede i rundt 15500. Norboat mener derfor at målet med avgiften for lengst er nådd, og at det finnes flere gode grunner til at den blå regjeringen nå fjerner avgiften.

– Hk-avgiften har lenge vært en miljøutfordring fordi den er direkte årsak til at gamle og forurensende motorer ikke byttes ut. Nye, drivstoffgjerrige og stillegående motorer er med avgiften uforholdsmessig dyre for båtfolk flest, sier Prytz, og minner om at gjennomsnittsmotoren i fritidsbåtflåten i dag er over 20 år gammel.

– Et annet argument er sikkerhet på sjøen. Gamle motorer øker sjansen for havari på tur, med alle de konsekvensene det medfører. Dessuten har hk-avgiften ledet til at mange velger små motorer med for liten motoreffekt for båten, noe som igjen leder til dårligere manøvreringsegenskaper, sier Prytz.

Billigere for båtkjøperne

Fjerningen av avgiften betyr tusenlapper spart for motorbåtkjøperne: En utenbordsmotor på 100 hk vil fra 1. Juli bli hele 20 000 kroner rimeligere i innkjøp. Norboat påpeker at det er helt nødvendig med overgangsordninger slik at salget ikke stopper helt opp i den viktigste salgsperioden for bransjen.

– Vi er svært glade for at mange års påvirkningsarbeid endelig betaler seg. Nå skal vi konsentrere oss om overgangsprosessen, og sørge for at den blir så knirkefri som mulig for alle parter, avslutter administrerende direktør i båtbransjeforbundet Norboat, Erlend Prytz.

Svenska