Finnboat

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2015 (liite 1)
”Katsauksessa tarkastellaan kasvuun, kansainvälistymiseen sekä innovaatioihin liittyviä rahoituskanavia sekä tukipalveluita. Katsauksen tarkoitus on auttaa yrityksiä löytämään tarjolla olevia rahoituspalveluita.”

Lue myös TEM:n kansainvälistymisrahoitus vuonna 2015 (liite 2)

Svenska