Finnboat

Arvoisat jäsenet,

ohessa liitteenä Venealan telakka -ja korjaamoyhdistys ry:n sääntömääräisen kevätkokouksen esityslista.

Ärade medlemmar,

Bifogade finns föredragningslistan för Båtbranchens varvs -och serviceförenign rf:s stadgeenliga vårtmöte.

Svenska