Finnboat

Pääkaupunkiseutu on siirtynyt 3.8.2021 koronan leviämisvaiheeseen ja Etelä-Suomen AVI valmistelee tartuntatautilain 58 § mukaisia rajoituksia. Aluehallintoviraston johtajan Kristiina Poikajärven mukaan päätös rajoituksista annetaan perjantaina 6. elokuuta.

Rajoitukset tulevat voimaan lauantaina 14. elokuuta.

Tartuntatautilain 58 c §:n mukaisesti ulkoilmatapahtumia on mahdollista toteuttaa tehostetuin hygieniatoimin ja turvavälein. Etelä-Suomen AVI:lla on mahdollisuus tartuntatautilain 58 d §:n mukaisesti tehdä toimialueellaan päätös, jonka mukaan yleisölle avoimien tilojen käyttö on järjestettävä siten, että tapahtumaan osallistuvien on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Päätöksestä on käytävä ilmi miten toimija voi velvollisuutensa täyttää toimintansa erityispiirteet huomioiden.

Toistaiseksi ei siis ole tiedossa, miltä osin koronarajoituksia tiukennetaan, joten UIVA:n osalta ei myöskään ole vielä tietoa miten uudet rajoitukset vaikuttavat tapahtuman järjestelyihin. Keskustelemme AVI:n kanssa ja tiedotamme asiasta heti kun saamme viranomaisilta uuden ohjeistuksen.

Svenska