Finnboat

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on johtanut ennennäkemättömän yhtenäiseen pakoterintamaan. Jokaisen yrityksen on syytä ymmärtää, mitä vaikutuksia pakotteilla on. Venäjän viennin ja tuonnin osalta pelkästään rahaliikenne on tällä hetkellä vaikeaa, ellei mahdotonta.

EU kieltää aluksiin liittyvän teknologiaviennin suoraan tai välillisesti Venäjälle, joten veneet ja niihin liittyvä teknologia, välityspalvelut, huolto ja muut palvelut ovat pakotelistalla kuin kaksikäyttötuotteina, eli siviilikäyttöön valmistettuina tuotteina, joita voidaan käyttää myös sotilaallisiin tarkoituksiin.

EBI (European Boating Industry) on tehnyt Usein Kysytyt Kysymykset-dokumentin, joka löytyy Finnboatin jäsensivuilta ICOMIA ja EBI- kansainvälinen yhteistyö osiosta. Dokumentissa on muun muassa suora linkki EU:n talouspakotteiden henkilölistaan. 2022 listalle lisätyt henkilöt löytyvät sivulta 668 alkaen.

25.2.2022 asetuksella 2022/328 kielletään ”unionista tai mistä tahansa muualta peräisin olevien sellaisten tuotteiden ja sellaisen teknologian, jotka voisivat edistää Venäjän sotilaallista ja teknologista kehittämistä tai puolustus- ja turvallisuusalan kehittämistä, myynti, toimitus, siirto ja vienti suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä”.

Meriteknologiasta on listattu spesifisesti Ulkoministeriön sivuilla:
-Kaikki laivat, veneet ja sukellusveneet (Paitsi, kun alus väliaikaisesti poistuu unionin tullialueelta matkustajien tai tuotteiden kuljettamista varten)
– Kaikki laivojen, veneiden ja sukellusveneiden moottorit
– Vedenalaiset kamera- ja valaistusjärjestelmät (Osin tarkasti määritelty, osin ei tarkkaa määritelmää tai valvontarajoja, tulkittava tuotekohtaisesti; Kriteeri tulkinnalle – onko suunniteltu veden alla toimivaksi)
– Ilmakompressorit paineilmapullojen täyttämiseen
– Sukellusvälineet (scuba gear)
9.3.2022 päätöksellä kielletty lisäksi:
-merenkulun radio- ja navigointiteknologia (maritime navigation and radio communication technology) Linkki tiedotteeseen: https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/eu-on-asettanut-uusia-pakotteita-venajalle-ja-valko-venajalle

Säilytyksessä olevia venäläisten omistamia veneitä ei voi telakan toimesta takavarikoida, jos henkilö tai yritys ei ole pakotelistalla. Joka tapauksessa takavarikointi on viranomaisen tehtävä. Yksityishenkilö saa viedä henkilökohtaista omaisuuttaan rajan yli omaan tai perheen henkilökohtaiseen käyttöön (Poikkeus tuotteille 2022/328), joskin veneen omistajan on hyvä huomioida, että jos omistusta takavarikoidaan, niin valitusoikeus on joko rajoitettu tai sitä ei edes ole. Ulkoministeriö on ilmoittanut, että ”venäläistahojen korvausvaatimuksia ei hyväksytä”.

Pakoteluettelossa olevien henkilöiden ja yhteisöjen Euroopan unionista löytyvä omaisuus on jäädytettävä, ja heidän kanssaan on kieltäydyttävä kaikenlaisista liiketoimista. Jälkimmäinen kielto soveltuu myös välillisiin yhteistyön muotoihin eli esimerkiksi tilanteisiin, joissa pakotelistan ulkopuolinen yritys toimii listatun yrityksen välikätenä. Liiketoimista on tämän vuoksi yleensä pidättäydyttävä myös listattujen yhtiöiden tytäryhtiöiden kanssa.

Venäjälle viennistä on nyt tehtävä vientilupailmoitus, joten on hyvin todennäköistä, että veneisiin liittyvälle teknologialle ei lupaa saa. Siksi suosittelemme jäsenille kaupanteon keskeyttämistä pakotteiden johdosta.

Jokaisesta tuote-tai palveluvientiin liittyvästä yksittäistapauksesta kannattaa olla suoraan yhteydessä ulkoministeriön vientilupavalvontayksikköön. Ulkoministeriö voi myöntää tai olla myöntämättä vientilupaa. Ulkoministeriön vientilupayksikön päällikön mukaan lupa on mahdollista saada, jos sopimus viennistä on tehty ennen 26.2.2022 ja vientilupa on haettu viimeistään 30.4.2022.

EU:n virallinen lehti (asetus 2022/328, kaikki kieliversiot) :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0328&qid=1646298436585

(jos linkki ei toimi, kopioi koko osoite selaimeen)

Avainkohdat
sivu 17:
edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän sekä näiden tuotteiden ja tämän teknologian toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antaminen suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä;

sivu 40:
Pakoteluettelon lista luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä tai elimistä

sivu 117:

Alukset (pinta- tai vedenalaiset alukset), mukaan lukien ilmatäytteiset veneet, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit, muut kuin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 mainitut; Huom.: X.A.VI.001.f kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi alueella väliaikaisesti olevia aluksia, joita käytetään yksilöliikenteessä tai matkustajien tai tavaroiden kuljettamisessa unionin tullialueelta tai sen kautta.
g. Laivojen moottorit (sisä- ja perämoottorit) ja sukellusveneiden moottorit ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit, muut kuin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 mainitut;
h. Itsenäiset vedenalaiset hengityslaitteet (laitesukellusvälineet) ja niihin liittyvät varusteet, muut kuin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt;
i. Pelastus- ja tasapainotusliivit, sukelluskompassit ja -tietokoneet; Huom.: X.A.VI.001.i. kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi tuotteita, jotka on tarkoitettu luonnollisten henkilöiden henkilökohtaiseen käyttöön.
j. Vedenalaiset valonlähteet ja työntövoimalaitteet; Huom.: X.A.VI.001.j. kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi tuotteita, jotka on tarkoitettu luonnollisten henkilöiden henkilökohtaiseen käyttöön.
k. Ilmakompressorit ja suodatusjärjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu paineilmakompressorin sylinterien täyttämiseen;

Lisätietoa:
Tullin tietopaketti: https://tulli.fi/venajan-hyokkays-ukrainaan

Tullin neuvonta yrityksille: https://tulli.fi/tietoa-tullista/yhteystiedot/neuvontaa-yritysasiakkaille

Vientiluvan hakeminen: https://um.fi/vientiluvan-hakeminen

Ulkoministeriön tietopaketti:
https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/ulkoministerion-materiaalia-uusista-venaja-pakotteista/385035

EK:n tietopaketti:
https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/ukraina/

Svenska