Finnboat

3.11. syyskokouksen pöytäkirja, esitysmateriaalit ja osallistujakysely - höstmötets protokoll, föredragsmaterial och deltagarförfrågan

Arvoisat jäsenet,

liitteenä Venealan Kauppiaat ja Osatoimittajat ry:n sääntömääräisen syyskokouksen pöytäkirja ja esitykset.

Syyskokouksen osallistujakyselyyn pääset tästä.

Ärade medlemmar,

Bifogad finns protokoll för Båtbranchens Handlare och Komponentleverantörer rf:s stadgeenliga höstmöte och föredragsmaterial.

Du hittar länk till deltagarförfrågan här.

Svenska