Finnboat

Arvoisat jäsenet,

liitteenä Venealan Kauppiaat ja Osatoimittajat ry:n sääntömääräisen kevätkokouksen pöytäkirja.

Ärade medlemmar,

Bifogade finns protokoll för Båtbranchens Handlare och Komponentleverantörer rf:s stadgeenliga vårmöte.

Svenska