Finnboat

Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimitusjohtaja Jouko Huju on valittu venealan kansainvälisen kattojärjestön ICOMIAn (International Council of Marine Industry Associations) hallituksen puheenjohtajaksi. Valinta tapahtui järjestön vuosikokouksessa Dubrovnikissa 5.6.2004.

Lontoosta käsin toimivan ICOMIAn jäseninä ovat 26 valtion kansalliset venealan teollisuutta ja kauppaa edustavat järjestöt.

Venealan Keskusliitto Finnboat ry on suomalaisen huviveneteollisuuden ja kaupan toimialajärjestö, jolla on kaikkiaan 214 yritysjäsentä, jotka edustavat yli 90% alan kaupasta Suomessa ja lähes 100% alan teollisuuden viennistä. Huviveneteollisuuden ja kaupan liikevaihto Suomessa vuonna 2004 oli n. 410 milj. EUR.

Suomi