Finnboat

Vapaa julkaistavaksi 19.8.2004 klo 11.00

Kylmä alkukesä ei vaikuttanut venemyyntiin. Tammi-kesäkuussa veneitä on toimitettu 3 % edellistä vuotta enemmän. Perämoottorimyynti on kasvanut alkuvuonna 16 %. Helsingin Uiva Venenäyttely HSK:lla Helsingin Lauttasaaressa 19-22.8. on olemassaolonsa aikana joka vuosi kasvattanut esiteltävien veneiden määrää. Tänä vuonna veneitä on näytteillä ennätykselliset lähes 300 kpl.

Venealan tarjonta on huomattavan laajasti esillä HSK:lla Helsingin Lauttasaaressa. Pienveneitä sekä retki-, yhteys- ja matkaveneitä on näytteillä 233 kpl. Purjeveneiden esittelytapahtumana Helsingin Uiva on ylivoimaisesti Suomen suurin. Esillä on 54 purjevenettä. Suomessa myydään vuosittain noin sata matkapurjevenettä. Näyttelyyn olisi tullut vielä lisääkin veneitä, mutta tilat yksinkertaisesti loppuivat kesken. Tarvikeosastoja on yli 2000 m2. Pääosa (134 kpl) esiteltävistä veneistä on kotimaisia, mutta vahva edustus tulee mm. Ruotsista (31 kpl), USA:sta (28 kpl) ja Puolasta (19 kpl). Kaikkiaan esiteltäviä veneitä on 19 eri maasta. Näytteilleasettajia on 119 kpl.

Näyttelyaluetta kehitetään koko ajan. Yhteyslaituri moottorivenelaiturin päästä aallonmurtajalle antaa näyttelyvieraille mahdollisuuden kiertää laiturit yhteen suuntaan. Uusia maa-alueita on asfaltoitu ja kumiveneet sekä RIB:it on pyritty keskittämään samalle alueelle. Myös yksi uusi laituri HSK:n uudessa satama-altaassa on otettu käyttöön moottoriveneille.

Venemyynti Suomessa edelleen kasvussa

Tammi-kesäkuun kappalemääräiset myyntitilastot osoittavat, että kaikkiaan veneitä on toimitettu 3 % viimevuotista enemmän. Veneitä toimitettiin Finnboatin tilastointiin osallistuvien yritysten toimesta kotimaahan yhteensä 8015 kpl. Alle 6 metrisiä veneitä myytiin 7468 kpl (+ 2,3 % ). 6 – 8 metrisiä toimitettiin 432 venettä (+ 14 %) ja yli 8 metrin pituisia veneitä 115 kpl (+19,8 %). Suurimmasta kategoriasta voidaan vielä erottaa yli 10 m veneet, joiden myynnin kasvu on ollut poikkeuksellisen voimasta. Näitä veneitä toimitettiin asiakkaille 40 kpl (+ 166 %) Kappalemääräiset luvut eivät sisällä purjevenemyyntiä, josta ei tässä vaiheessa vuotta ole tilastoja käytettävissä. Vuonna 2003 uusia purjeveneitä (yli 26′) myytiin Suomessa 99 kpl. Euromääräisesti mitattuna – kun huomioidaan suurten veneiden voimakas myynnin kasvu – voidaan olettaa, että kotimaan venemyynti ylittää viimevuotisen kokonaismyynnin (70 milj EUR).

Venevienti

Viiden ensimmäisen kuukauden (tammi-toukokuu) venevientitilastot näyttävät euromääräisesti mitattuna 15,8 %:n laskua verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna. Viiden ensimmäisen kuukauden veneviennin arvo oli 57,2 milj. EUR. Kappalemääräisesti viennissä sen sijaan oli kasvua 9,6 % ja yhteensä Suomesta vietiin 5920 venettä. Ruotsin osuus alkuvuoden viennistä oli huomattavat 34,6 % (2352 venettä), Norja oli kakkosena 22 %:lla ja 1930 veneellä. Ranska ja Italia ovat olleet vahvassa kasvussa purjeveneviennin osalta. USA:n alkuvuoden vienti sen sijaan on pudonnut peräti 71 %.

Venetuonti

Myös tuontitilastoja on tässä vaiheessa saatavilla vasta tammi-toukokuulta. Tuonnissa kirjattiin viiden ensimmäisen kuukauden aikana euromääräistä nousua 32,7 %. Venetuonti siis jatkaa melko vahvaa kasvua, kun viime vuoden kokonaiskasvuksi kirjattiin 49,5%. Ruotsi on 17,02 % osuudellaan vertailuajanjaksona myös tuontitilaston kärjessä. Ruotsista tuotiin yhteensä 188 venettä. Euroissa laskettuna USA oli toisena lähes samanlaisilla luvuilla (16,99 % ja 192 venettä) Iso-Britannian ollessa kolmantena (15,3%, 8 kpl). Tuonnin yhteisarvo vuoden viiden ensimmäisen kuukauden aikana oli 14,5 milj. EUR. Vuonna 2003 tuontiveneiden osuus Suomen venemarkkinoista euroissa mitattuna oli n. 28 %. Kappaleissa mitattuna tuontiveneiden osuus on huomattavasti pienempi.

Perämoottorit

Moottorien tukkutoimitustilastot tammi-kesäkuulta perämoottorien osalta osoittavat, että kappalemääräinen myynti on 16 %:n kasvuvauhdissa. (17864 kpl). Osa kasvusta johtuu kolmansiin maihin (Venäjä, Baltia) suuntautuvan viennin kasvusta. Näihin maihin toimitettiin Suomesta parisentuhatta konetta. Koko vuoden kappalemääräisen myynnin odotetaan kuitenkin nousevan vähemmän. Euromääräisesti perämoottorimyynti kasvaa enemmän johtuen mm. siitä, että moottoreiden keskikoko kasvaa edelleen. Tammi-kesäkuun tilastojen mukaan nelitahtisten ja matalapäästöisten 2-tahtikoneiden osuus perämoottoreiden kokonaistoimituksista oli 69,5 %. Kun perämoottorimyyntiä tarkastellaan Suomessa talousaluejaon perusteella, ovat Helsinki ja Uusimaa ylivoimaisesti suurin alue 17 % osuudella. Varsinais-Suomi on toisena (9,9 %) ja Pirkanmaa kolmantena (6,6%). Pienin alue oli Häme (1 %).

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jouko Huju (jouko@finnboat.fi, 040-550 9310)
Venealan Keskusliitto Finnboat ry
Käenkuja 8 A 47
00500 Helsinki
09-696 2160, fax 09-696 21 611
www.finnboat.fi

Suomi