Finnboat

Vene 05 Båt messujen aikana pidetyssä kokouksessa on sovittu, että joitakin vuosia itsenäisenä yhdistyksenä toimineen Suomen Vuokraveneyhdistys ry:n toiminnat sulautetaan osaksi Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimintaa. Venevuokraus on Suomessa selkeästi kasvava veneilyn osa-alue. Jo yli puolet asiakkaista tulee ulkomailta erityisesti Keski-Euroopasta. Vuokraveneyritykset haluavat terävöittää ja keskittää erityisesti yhteisesti tehtävää kansainvälistä markkinointiaan, sopimusteknisiä asioita sekä tarjonnan esittelyä sähköisessä mediassa. Tämä sopii erityisen hyvin jo muutenkin laajoihin Finnboatin kansainvälistymisprojekteihin. Finnboatiin kuuluu nyt 9 alan merkittävintä vuokrausyrittäjää. Venevuokrauksen liikevaihto tulevana kautena tulee olemaan n. 1, 5 milj. EUR.
Vuokraveneyritysten mukaantulo vahvistaa alan kattojärjerstön asemaa edelleen. Veneteollisuutta, maahantuontia, varuste- ja raaka-ainetoimittajia, vähittäiskauppiaita, sekä telakka- ja korjaamoyrityksiä edustavan Finnboatin neljässä alayhdistyksessä on nyt noin 230 yritystä ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto n. 450 milj. EUR, joka edustaa yli 90% alan kokonaisliikevaihdosta.

Suomi