Finnboat

Venealan Keskusliitto Finnboat ry ja kierrätyspalveluihin erikoistunut Kuusakoski Oy ovat aloittaneet yhteistyön käytöstä poistettujen veneiden kierrättämiseksi. Kesällä Varsinais-Suomessa ja Turun saaristossa alkanut kampanja on koeluonteinen.

Suomessa on noin 737 000 vapaa-ajan venettä, joista vuosittain poistuu käytöstä huomattava määrä. Veneiden asianmukainen hävittäminen on veneen omistajan vastuulla. EU-lainsäädännön myötä erilaisia käytöstä poistuvia tuotteita koskee ns. tuottajavastuu. Tuottaja on vastuussa tuotteen ja sen osien kierrätyksestä, uudelleen käytöstä ja jätehuollon järjestämisestä. Veneiden kierrätyksestä varsinaisia säännöksiä ei vielä ole.

Venealan teollisuuden ja kaupan toimialajärjestö Finnboat ry on valmistautunut tulevaan tuottajavastuujärjestelmään yhdessä kierrätyspalveluihin erikoistuneen Kuusakoski Oy:n kanssa. Kesäkuussa alkanut kierrätyskampanja toteutetaan Varsinais-Suomen alueella ja Turun saaristossa, jossa apuna on toiminut Pidä Saaristo Siistinä ry. Kuluvan vuoden kokemusten perusteella päätetään projektin jatkotoimista.

Veneitä voidaan jättää 10.6. – 31.8. välisenä aikana seuraaviin keräyspisteisiin:

Veneiden jättö on maksutonta mikäli ne tuodaan itse ja jättö ei vaadi vastaanottopisteeltä työsuoritusta. Veneiden tuonnista on aina sovittava etukäteen vastaanottopisteen kanssa. Veneen nosto, lasku, kuljetus tai varastointipukkien käyttö on maksullista. Myös tästä on sovittava etukäteen vastaanottopisteen kanssa. Yli 10 m veneet on toimitettava suoraan Kuusakoski Oy:n keräyspisteeseen Turkuun, ellei muuta erikseen sovita.

Dalsbruks Båtservice Ab
Söderlångviksvägen 763, 23900 Taalintehdas
puh.02-466 1400 / Sixten Heinonen
avoinna klo 8-16

Satavan Venepalvelu Oy
Samppaantie 385, 20960 Turku
puh.02-273 7460 / Esa Koli tai Jarmo Holm
avoinna klo 8-16

Oy Kone Wuorio Maskin Ab
Telakka, Käsnäsintie 502 (Lövon lossin itäpuolella)
puh. 040 869 9448 tai 02-4662111 / Ronny Blomqvist
avoinna klo 9-16

Kuusakoski Oy
Vuoksenniskankatu 7, 20200 Turku
puh. 02 284 9200 / Jarmo Jääskö
avoinna klo 8-16

Lisätietoja kierrätyskampanjasta:

Venealan Keskusliitto Finnboat ry
Jouko Huju, puh. 040-5509310
Kuusakoski Oy
Jaakko Sederholm, puh. 040-501 4836

Suomi