Finnboat

Venealalla alkuvuodesta ollut edelleen erittäin lupaava vire

Tammi- kesäkuun pien – ja moottorivenetilastot kappaleissa mitattuna osoittavat, että kaikkiaan veneitä on toimitettu asiakkaille 13,7 % viimevuotista enemmän. Veneitä toimitettiin Finnboatin tilastointiin osallistuvien yritysten toimesta vuoden 6 ensimmäisen kuukauden aikana kotimaahan 8986 kpl (+12,1 %) ja vientiin 7020 kpl (+15,9 %).

Kotimaassa alle 6 metrisiä veneitä myytiin 8381 kpl (+ 12,2% ). 6 – 8 m veneitä toimitettiin 504 kpl (+ 16,6% ) ja 8 – 10 metrin luokassa 89 venettä (+ 18,6 %). Suurimmassa kategoriassa, eli yli 10 m veneet, olivat toimitusmäärät alkuvuonna laskevia. Kun tämän kokoluokan veneitä toimitettiin vuonna 2004 tammi-kesäkuun aikana 40 kpl, oli vastaava luku tänä vuonna 12 kpl. Kappalemääräiset luvut eivät sisällä purjevenemyyntiä, josta ei tässä vaiheessa vuotta ole tilastoja käytettävissä. Vuonna 2004 uusia purjeveneitä (yli 26′) myytiin Suomessa 155 kpl. Euromääräisesti mitattuna, kun huomioidaan suurten veneiden kysynnän lasku voidaan arvioida, että venemyynnin arvo kotimaassa ei tänä vuonna kasva.

Veneviennissä toimitukset vastaavana aikana olivat seuraavat:

Alle 6 m 5878 kpl (+14,2%)
6-8 m 980 kpl (+26,1 %)
8-10 m 134 kpl (+31,2%)
Yli 10 m 28 kpl (-3,5 %)

Tammi-toukokuun tullitilastojen mukaan Ruotsi jatkaa selkeänä vientimme ykkösmaana 25% osuudella. Norja on kakkosena (24 %) ja Iso-Britannia kolmantena (10 %).

Tammi-toukokuussa 2005 veneitä tuotiin kappalemääräisesti eniten Ruotsista (334 kpl) ja euroissa mitattuna USA:sta (3,1 milj. EUR). Kaikkiaan tämän jakson aikana veneitä tuotiin 1508 (+ 30, 9%) kpl arvoltaan 18,8 milj. EUR (+ 29 %).

Veneteollisuuden ja kaupan liikevaihto vuonna 2004 oli noin 450 milj euroa Finnboatin jäsenyritysten liikevaihdolla mitattuna. Tästä teollisuuden vienti oli n. 200 milj. euroa.

Perämoottorikauppa

Alkuvuosi 2005 on sujunut perämoottorien tukkutoimitustilastojen mukaan erittäin positiivisissa merkeissä. Tammi- kesäkuun aikana toimitettiin maahantuojilta jälleenmyyjille kaikkiaan 21 346 perämoottoria. Tämä on 19,5 % enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2004. Myydyistä koneista 64 % oli nelitahtisia. Perinteisiä kaksitahtikoneita toimitettiin 7218 kpl. eli 35 % koko myynnistä. Suomessa myytyjen perämoottorien keskikoko on edelleen pieni ja alle 15 hv koneita on koko myynnistä 62 %. Yli 150 hv koneita myytiin tammi-kesäkuun aikana 298 kpl.

Venemoottoreiden kiristyvät vaatimukset

EU:n huvivenedirektiivi 94/25/EY on 16.6.1998 alkaen määritellyt yhteisön alueella markkinoille saatettavien veneiden oleelliset rakenne- ja turvallisuusmääritykset. Tämän direktiivin jatko-osana määritellään myös venemoottoreiden päästöjen ja niiden aiheuttaman melun raja-arvot. Nämä määräykset koskevat tiettyjen siirtymäaikojen jälkeen kaikkia markkinoille saatettavia tuotteita. Raja-arvoissa pysyminen on valmistajien vastuulla eivätkä määräykset koske millään tavoin taannehtivasti nykyisin käytössä olevia moottoreita.

Dieselmoottoreiden ja nelitahtisten bensiinikoneiden tulee vastata direktiivin määräyksiä 1.1.2006 alkaen ja kaksitahtisten bensiinimoottoreiden 1.1.2007 alkaen. Moottorit on valmistettava ja asennettava mainituista päivämääristä alkaen siten, etteivät direktiivissä mainitut raja-arvot hiilimonoksideissa, hiilivedyissä eivätkä typpioksideissa normaalissa käytössä ylity. Dieselkoneissa mitataan lisäksi hiukkasten määrää.

Melua koskevista raja-arvoista määrätään että huvivene, jossa on sisämoottori tai kiinteällä pakoputkistolla varustamaton sisäperämoottori, sekä vesiskootteri, perämoottori ja kiinteällä pakoputkistolla varustettu sisäperämoottori on suunniteltava, rakennettava ja koottava siten, että yhdenmukaistetussa standardissa määriteltyjen testien mukaisesti mitatut melupäästöt eivät ylitä annetun taulukon mukaisia raja-arvoja. Tässäkin vastuu on vene- ja moottorivalmistajalla ja mittaukset tehdään ns. referenssivenejärjestelmällä ISO-standardin mukaan. (ns ohiajotestit).

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jouko Huju
puh. 040 550 9310
jouko@finnboat.fi
Venealan Keskusliitto Finnboat ry
Käenkuja 8 A 47, 00500 Helsinki
www.finnboat.fi

Suomi