Finnboat

Valmennusohjelma on tarkoitettu venealan yrityksissä työskenteleville henkilöille, jotka haluavat hankkia itselleen liiketalouden perustutkinnon ja vahvistaa liiketoimintaosaamistaan sekä valmiuksiaan myynti- ja markkinointitehtävissä. Valmennuksen toteutuksesta vastaavat MJK-instituutti ja Linedrive Oy.

Tavoitteet
– lisäät osaamistasi liiketoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä
– rakennat ohjelman aikana (liike)toimintasuunnitelman markkinointiohjelmineen ja kannattavuustavoitteineen
– kehität osaamistasi myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä
– kehität asiakaspalvelutehtäviin liittyvää kielitaitoasi

Ohjelman rakenne ja sisällöt
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopiskelupäiviä näyttöineen on koulutuksessa noin 35, eli 10-12 vuodessa, jotka toteutetaan joko 1- tai 2-päiväisinä jaksoina. Ohjelma räätälöidään vastaamaan osallistujien tarpeita ja tavoitteita.

Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona. Kullekin opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, joka tukee sekä omia että organisaation kehittämistarpeita.

Koulutuksen aikataulu
Ohjelma on kestoltaan noin 2,5 vuotta. Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Aloitusajankohta on syksyllä 2006. Osallistujien ei tarvitse olla Finnboatin jäsenyritysten edustajia vaan koulutus on avoin kaikille venealalla työskenteleville.

Suomi