Finnboat

Suomessa on lähes 750 000 vapaa-ajan venettä, joista vuosittain poistetaan käytöstä huomattava määrä. Veneiden hävittäminen on veneen omistajan vastuulla.

EU-lainsäädännön myötä erilaisia käytöstä poistuvia tuotteita koskee ns. tuottajavastuu. Tuottaja on vastuussa tuotteen ja sen osien kierrätyksestä, uudelleen käytöstä ja jätehuollon järjestämisestä. Veneiden kohdalla tällaista lainsäädäntöä ei vielä ole.

Venealan teollisuuden ja kaupan keskusjärjestö Finnboat ry valmistautuu tulevaan tuottajavastuu-järjestelmään yhdessä kierrätyspalveluyhtiö Kuusakoski Oy:n kanssa.

Kesän alusta syksyyn asti kestävä veneiden kierrätyskampanja ulotetaan nyt koko maahan. Veneet voi palauttaa Kuusakoski Oy:n palvelupisteisiin. Tarkemmat lisätiedot ja kierrätysmaksut löytyvät osoitteesta www.kuusakoski.fi.

Viime vuonna toteutetun koeluontoisen kampanjan aikana veneitä kerättiin muutamia satoja pääasiassa Turun saariston alueelta.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jouko Huju, Finnboat ry, puh. 040 550 9310
projektipäällikkö Jaakko Sederholm, Kuusakoski Oy, puh. 020 781 7312

Venealan Keskusliitto Finnboat ry on maamme venealan teollisuuden ja kaupan toimialajärjestö. Finnboatin 225 jäsenyritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 450 milj EUR, vastaavat lähes sataprosenttisesti alan kotimaan liikevaihdosta ja Suomen veneviennistä.
www.finnboat.fi

Kuusakoski Oy on pohjoisen Euroopan johtava teollinen kierrättäjä ja yksi maailman suurimmista kierrätysmetallien jalostajista ja toimittajista. Päämarkkina-alueina ovat Eurooppa ja Aasia. Teollisen kierrätyspalvelutoiminnan lisäksi Kuusakoski kehittää ja valmistaa korkealaatuisia kierrätys- ja ympäristöteknologian ratkaisuja eri kierrätysmateriaaleille. Koko Kuusakoski Group Oy:n liikevaihto vuonna 2005 oli 811 MEUR ja se työllistää yli 3300 henkilöä. Kuusakoski on perustettu vuonna 1914.
www.kuusakoski.fi

Suomi