Finnboat

Venealalla alkuvuodesta ollut edelleen hyvä vire
Tammi-kesäkuun pien- ja moottorivenetilastot kappaleissa mitattuna osoittavat, että kaikkiaan veneitä on toimitettu n. 1 % viimevuotista enemmän. Veneitä toimitettiin Finnboatin tilastointiin osallistuvien yritysten toimesta mittausjakson aikana kotimaahan 8919 kpl (+0,5 %) ja vientiin 7290 kpl (+ 3,4 %).

Kotimaassa alle 6 m veneitä myytiin 8244 kpl (- 1,6 %), 6 – 8 metrisiä veneitä toimitettiin 573 (+ 13,7 %) ja 8 – 10 metrin luokassa 92 venettä (+ 3,3 %). Suurimmassa kategoriassa, eli yli 10 metriset veneet, olivat toimitusmäärät alkuvuonna laskevia. Kun näitä veneitä vuonna 2005 tammi-kesäkuussa oli toimitettu 16 kpl, oli vastaava luku tänä vuonna 10 kpl. Kappalemääräiset luvut eivät sisällä purjevenemyyntiä, josta ei tässä vaiheessa vuotta ole tilastoja käytettävissä. Vuonna 2005 uusia purjeveneitä (yli 26′) myytiin Suomessa 186 kpl. Euromääräisesti mitattuna – kun huomioidaan suurten veneiden kysynnän lasku – voidaan arvioida, että venemyynnin arvo kotimaassa ei tänä vuonna kasva.

Venevienti vastaavana aikana oli seuraava:

Alle 6 m veneet 5697 kpl (- 3,0 %)
veneet 6-8 m 1350 kpl (+ 37,8 %)
veneet 8-10 m 198 kpl (+ 47,8%)
Yli 10 m veneet 45 kpl (+60,7 %)

Tammi-toukokuun tilastojen mukaan Norja on siirtynyt viennin ykkösmaaksi peräti 34,2 % osuudella (viennin arvo). Ruotsi on kakkosena (31 %) ja Iso-Britannia kolmantena (6,7 %).

Tammi-toukokuussa veneitä tuotiin arvolla mitattuna eniten Saksasta (3,7 milj. EUR) ja kappaleissa mitattuna Ruotsista (260 kpl). Kaikkiaan mittausjakson aikana veneitä tuotiin 1322 (- 15,9 %) kpl arvoltaan 16,9 milj. EUR. (- 10,1 %).

Veneteollisuuden ja kaupan liikevaihto vuonna 2005 oli n. 500 milj. euroa (alv 0%) Finnboatin jäsenyritysten liikevaihdolla mitattuna. Tästä teollisuuden vienti oli n. 208 milj. euroa.

Perämoottorikauppa
Alkuvuosi 2006 on sujunut perämoottorien tukkutoimitustilastojen mukaan edelleen positiivisissa merkeissä. Tammi-kesäkuun aikana toimitettiin jälleenmyyjille kaikkiaan 21846 perämoottoria. Tämä on 2,3 % enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2005. Myydyistä koneista 66,7 % oli nelitahtisia. Perinteisiä kaksitahtikoneita myytiin 6674 kpl ja ns. matalapäästöisiä 2-T koneita 590 kpl. Suomessa myytyjen perämoottorien keskikoko on edelleen pieni ja alle 15 hv koneita on koko myynnistä n. 60%. Yli 150 hv koneita myytiin mittausajanjakson aikana 475 kpl.

Venekierrätys jatkuu nyt koko maassa
Venealan Keskusliitto Finnboat ry ja kierrätysyhtiö Kuusakoski Oy jatkavat yhteistyötään käytöstä poistettujen veneiden kierrättämiseksi myös tänä vuonna. Viime vuonna toteutettu koeluontoinen kampanja ulotetaan nyt koko maan kattavaksi.

EU-lainsäädännön myötä erilaisia käytöstä poistuvia tuotteita koskee ns. tuottajavastuu. Tuottaja on vastuussa tuotteen ja sen osien kierrätyksestä, uudelleen käytöstä ja jätehuollon järjestämisestä. Veneitä koskevaa tällaista lainsäädäntöä ei vielä ole.

Veneet voi palauttaa Kuusakoski Oy:n palvelupisteisiin, joiden yhteystiedot löytyvät web-sivulta www.kuusakoski.fi

Veneiden kierrätysmaksut ovat: alle 6 metriä 10 EUR /metri, yli 6 metriä 150 EUR /tonni. Kuusakoski voi myös noutaa veneitä eri sopimuksesta .

Moottoripolttoöljyn verotus veneilykäytössä edelleen auki
EU:n Suomelle 1995 myöntämä poikkeus käyttää ns. matalasti verotettua ”löpöä” veneissä on vaakalaudalla. Mikäli verohelpotus poistuu vuoden 2007 alusta, tulee veron osuus nousemaan noin 7 sentistä/litra noin 31 senttiin/litra. Alan järjestöt ovat tehneet pari vuotta vahvaa lobbaustyötä yhdessä erityisesti Englannin kanssa, jolla on sama tilanne. Muutenkin kipurajalla olevien polttoainehintojen taso ei enää tarvitse tällaista ylimääräistä korotusta. Suomessa asia on tällä hetkellä Valtiovarainministeriön käsissä. EU:n energiadirektiivi antaa jäsenmaille mahdollisuuden itse päättää tästä kokonaisuudesta ja sen jatkosta. Suomessa on kyse poliittisesta tahdosta. Valtion tuloverokertymä veneilystä kääntyy käsityksemme mukaan muiden negatiivisten signaalien kautta helposti negatiiviseksi, mikäli verotusta muutetaan suunnitellulla tavalla.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jouko Huju
040-5509310, jouko@finnboat.fi
Venealan Keskusliitto Finnboat ry
Käenkuja 8 A 47, 00500 Helsinki

Suomi