Finnboat

Finnboatin jäsenkunta on kasvanut myös määrällisesti, mutta selkein kasvu tulee tunnettujen venemerkkien myynnin noususta sekä kotimaassa että viennissä. Myös uusia venemerkkejä on tullut melko paljon markkinoille. Veneiden kasvava koko ja varustelun taso nostavat liikevaihtoja; kotimaan venemyynnissä14,2 % ja veneviennissä peräti 22,4 % kasvu. Jäsenistöllä teetetyn kyselyn mukaan 38,5 % yrityksistä ilmoittaa palkkaavansa uutta työvoimaa.

Kotimaan venemyynti

Kotimaan kauppa nousi vuonna 2005 ensimmäistä kertaa yli 100 milj. euron. Tuo kasvu jatkuu nyt edelleen vahvana . Euromääräisesti yritysten liikevaihdot (alv 0%) nousivat vuonna 2006 peräti 116,9 milj. euroon (+ 14,2 %).Tästä kokonaisuudesta euromääräisesti tuontiveneet muodostavat noin 30 – 35%. Finnboatin pien- ja moottorivenetilastointiin osallistuvien yritysten antamien tietojen mukaan alle 6 metrisiä pien- ja moottoriveneitä myytiin 11660 kpl (-0,7%). 6,01 – 8 metrisiä saman mittaustavan mukaan myytiin 889 kpl (+ 10,9%). 8-10 metristen veneiden luokassa myynti oli 147 kpl (+8.9%) ja suurimmassa eli yli 10 m luokassa 27 kpl (+3,8%). Yli 20 jalan purjeveneitä myytiin Suomessa 129 kpl (151 kpl vuonna 2005). Purjeveneistä tuontiveneiden osuus on 94%. Suosituimmassa luokassa 27 – 33 jalkaa myytiin 55 venettä.

Venevienti

Viennin osuus veneteollisuutemme kokonaistuotannosta on edelleen erittäin korkealla. Yrityksiltä saatujen tietojen mukaan vientilaskutuksen osuus kokonaislaskutuksesta vuonna 2006 oli n. 75%. Vientilaskutuksesta purjeveneiden osuus vuonna 2006 oli n. 37%. Yritysten määrätietoinen työ sekä perinteisillä markkinoilla että uusien markkinoiden luomisessa on tuottanut vuosien mittaan tulosta. Kun veneviennin laskutuksen arvo vuonna 1990 oli noin 42 milj. Eur oli se vuonna 2006 jo 239,8 miljoonaa euroa, jossa kasvua vuoteen 2005 verrattuna oli huimat 22,4% . (yritysten antama arvio). Tullitilastoja vuodelta 2006 on saatavissa vasta tammi-lokakuulta ja siten varsinaisesti rajan yli kulkeneiden veneiden määrä ei ole vielä tiedossa. Tammi-lokakuun ajalta vientitilasto kymmenen suurimman kohdemaan osalta näyttää seuraavalta:

Maa Kpl milj. Eur
     
Iso-Britannia 234 51,8
Norja 3655 44,2
Ruotsi 3800 42,7
USA 32 20,4
Kreikka 3 16,6
Venäjä 408 11,0
Saksa 400 5,9
Italia 4 5,0
Cayman Saaret 2 4,6
Tanska 294 4,0

Yli miljoonan euron vientimaita kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana ovat lisäksi olleet Ranska, Japani, Sveitsi, Grönlanti, Georgia, Irlanti, Viro ja Brittiläiset Neitsytsaaret. Kaikkiaan veneitä oli em. aikana viety 34 eri maahan 10418 kpl.

Venetuonti

Myös venetuonnista on saatavissa tilastot vasta tammi-lokakuulta. Niiden mukaan venetuonnin arvo mainitulta ajanjaksolta on 36 miljoonaa euroa, joka on jotakuinkin viime vuoden tasolla. (tästä tilastosta on kaikki alle 840 euroa maksaneet veneet jätetty pois). Tuontitilasto viiden suurimman maan osalta tammi-lokakuulta näyttää seuraavalta:

Maa   Kpl   milj. Eur
         
Saksa   81   6,05
Ruotsi   394   5,13
USA   227   4,85
Ranska   176   4,03
Iso-Britannia   15   3,13

Yli miljoonan euron tuontimaita oli em. maiden lisäksi Puola. Kaikkiaan veneitä tuotiin tammi-lokakuun aikana 2281 kpl.

Moottorimyynti

Perämoottorimyynnin tukkutoimitustilastojen kappalemäärä nousi 5,38 % vuonna 2006 päätyen 28774 kappaleeseen. Euromääräisesti eroa on enemmän, koska suuntaus on edelleen suurempiin koneisiin. Koneiden toimitukset kolmansiin maihin, lähinnä Venäjälle, ovat myös kasvaneet ja jälleenviennin osuus kokonaiskappalemäärästä onkin 4740 kpl (16,4%). Myös hinnat ovat jonkun verran nousseet. Nelitahtisten ja matalapäästöisten 2-tahtikoneiden osuus kokonaismyynnistä oli n. 68,6 %. Kokoluokista edelleen suurin luokka on alle 5 hv koneet, joiden osuus kokonaisuudesta on yli 40 %. Sisäperämoottoreita bensaversiona myytiin kaikkiaan 114 kpl (- 63,6 %) ja dieselversiona 1220 kpl (+ 8 %). Sisämoottorien kokonaismyynti oli 1045 konetta (+ 7,7 %), kaikki dieseleitä.

Kun tarkastellaan perämoottorimyyntiä talousalueittain, on Uusimaa (sis. Helsinki) suurin (5223 konetta) ja sitä seuraavat Varsinais-Suomi (2745) ja Pirkanmaa (1823) Pienin alue oli Keski-Pohjanmaa (262).

Vesijetit

Vesijettien myynti Suomessa vuonna 2006 oli 186 kpl, jossa edellisen vuoteen kasvua
+ 1,1 %.

Finnboatin jäsenyritysten liikevaihdot vuonna 2006 (milj. Eur, alv 0%) sektoreittain
(valmistaja- ja maahantuojahinnoin)

  SUOMI VIENTI
Veneet 116,9 (+ 14,2 %) 239,8 (+ 22,4%)
Moottorit 82 (+ 13,1 %) 12,7 (+ 69,3 %)
Varusteet 99,8 (+ 23,7 %) 22,3 (-10,1 %)
Palvelut ym. 15,3 (-2,5%)  
Yhteensä 314 (+ 15,8%) 274,8 (+ 20,1 %)
KOKO ALA YHTEENSÄ
588,8 milj. Eur (+17,9 %)
   

Alan näkymät vuodelle 2007 edelleen hyvät

Finnboat kysyi jäsenkunnaltaan paria perusasiaa tammikuun alussa. Kysyimme liikevaihtoon ja henkilöstöön kohdistuvia suunnitelmia. Kaikkiaan näyttää siltä, että 70 % yrityksistä on budjetoinut liikevaihdon kasvua ja 2,9 % sen laskua. 38,5 % yrityksistä suunnittelee palkkaavansa uutta väkeä ja vain 2,2 % on suunnitellut henkilöstön vähentämistä.

Finnboat jäsenkysely tammikuu 2007

Liikevaihto 2007 edellinen vuosi
pienempi kuin 2006 2,9 % (4 %)
sama kuin 2006 27,1 % (32,5 %)
suurempi kuin 2006 70 % (63,5 %)

Henkilöstö 2007  
pienempi kuin 2006 2,2 % (5 %)
sama kuin 2006 59,3 % (50,8 %)
suurempi kuin 2006 38,5 % (44,2 %)

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jouko Huju (jouko@finnboat.fi, 040-5509310)
Venealan Keskusliitto Finnboat ry
Käenkuja 8 A 47
00500 Helsinki
puh 09-696 2160, fax 09-696 21611
www.finnboat.fi

Suomi