Finnboat

Kotimaan venemyynti

Pien – ja moottoriveneiden kotimaankauppa vuonna 2008 rauhoittui monen kasvuvuoden jälkeen. Edellisen vuoden (2007) liikevaihtojen kasvu oli ollut peräti 38 %. Kasvua liikevaihdoissa vuonna 2008 kirjattiin edelleen, mutta se oli maltillisempaa (+8,1 %). Kotimaan osalta liikevaihto päätyi 175,5 milj. euroon. Tukkutoimitustilastojen valossa kappalemääräisesti muutos vuonna 2008 oli voimakkain pienimmässä luokassa eli alle 6 metriset veneet, joita toimitettiin kaikkiaan 11437 venettä. Tämä on 13 % vähemmän kuin edellisenä vuotena. Luku on samaa tasoa kuin toimitukset vuonna 2006. Seuraavassa kokoluokassa eli 6-8 m veneet toimitettiin kaikkiaan 1201 venettä (-0,7 %) ja 8-10 m luokassa 271 venettä (+4,6 %). Suurimmassa luokassa eli veneet yli 10 m toimitettiin kaikkiaan 82 venettä (+7,9 %). (Tilastot koskevat Finnboatin pien- ja moottorivenetilastointiin osallistuvia).

Kappalemääräinen purjevenemyynti (yli 21 jalkaa) oli vuoden 2007 tasoa päätyen 144 veneeseen (151 kpl vuonna 2007). Tuontiveneet hallitsevat edelleen purjevenemarkkinoita niiden osuuden ollessa 85 %. Eniten myytiin veneitä kokoluokassa 34-40 jalkaa (69 venettä).

Talouden nopea kääntyminen epävarmaksi aiheutti kuitenkin loppuvuonna kulutusmyynnin laskua. Alan teollisuus ja kauppa ovat joutuneet sopeuttamaan tuotantoaan ja toimintaansa kysyntää vastaavaksi. Finnboatin jäsenkunnan n. 5000 työntekijästä lomautettuna oli tammikuun alussa n. 17 %.

Uusittuun venerekisteriin kirjattiin vuonna 2008 kaikkiaan 6064 (uutta) venettä. Selkeää vertailulukua aikaisempaan ei ole, koska uusi venerekisteri otettiin käyttöön vasta lokakuussa 2007. Tilastoista voidaan kuitenkin päätellä vähennyksen olevan hieman alle 10 %. (Kaikki vähintään 5,5 metriä pitkät purje- tai moottoriveneet tulee rekisteröidä. Myös moottoriteholtaan vähintään 15 kilowatin eli yli 20 hevosvoiman veneet on merkittävä vesikulkuneuvorekisteriin.)

Venevienti

Viennin osuus veneteollisuutemme kokonaistuotannosta on edelleen erittäin korkealla. Yrityksiltä saatujen tietojen mukaan vientilaskutuksen osuus kokonaislaskutuksesta vuonna 2008 oli yli 75 %. Vientilaskutuksesta purjeveneiden osuus vuonna 2008 oli 37,3 %. Veneviennin laskutuksen arvo vuonna 2008 oli yrityksiltä saadun tiedon mukaan 271,2milj. eur, jossa muutosta vuoteen 2007 verrattuna oli +0,1 %.

Tullitilastoja vuodelta 2008 on saatavissa vasta tammi-lokakuulta ja siten varsinaisesti rajan yli kulkeneiden veneiden määrä ei ole vielä tiedossa. Tammi-lokakuun ajalta vientitilasto kymmenen suurimman osalta näyttää seuraavalta:

Maa kpl milj. eur
Norja 3204 51,3
Iso-Britannia 167 48,7
Ruotsi 3478 47,9
Italia 468 28,7
Venäjä 1162 18,4
Saksa 415 7,3
Hollanti 403 7,1
Guyana 1 5,5
Espanja 41 4,9
Grönlanti 45 4,1

Yli miljoonan euron vientimaita kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana ovat lisäksi olleet Tsekin Tasavalta, Viro, Kreikka, Uusi-Seelanti, Sveitsi, Tanska, Ranska ja USA. Kaikkiaan veneitä oli em. aikana viety 39 eri maahan 11362 kpl (-2,9 %).

Venetuonti

Myös venetuonnista tullitilastot ovat saatavissa vasta tammi-lokakuulta. Sen mukaan venetuonnin arvo mainitulta ajanjaksolta on 44,8 milj. eur (-26,1 %) (tästä tilastosta on kaikki alle 840 eur maksavat veneet jätetty pois). Tuontitilasto kuuden suurimman maan kohdalta tammi-lokakuussa näyttää seuraavalta:

Maa kpl milj. eur
USA 1233 8,5
Ranska 622 7,1
Ruotsi 580 5,2
Iso-Britannia 162 4,6
Saksa 158 4,5
Puola    76 3,1

Kaikkiaan veneitä tuotiin em. ajanjaksona 6335 (sis.ilmatäytteiset veneet) kpl kokonaisarvoltaan 44,8 milj. eur (-26,1%).

Perämoottorien tukkutoimitukset kasvoivat viennin ansiosta

Suomalaisten maahantuojien kautta toimitettiin vuonna 2008 peräti 37409 perämoottoria (+10,9 %). Kotimaahan näistä toimitettiin 21845 konetta. Tässä on laskua edelliseen vuoteen 9,3 %. Kokoluokkajakaumassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Suurin kokoluokka on alle 15 hv perämoottorit, joiden osuus kokonaisuudesta on yli n. 60 %.

Sisäperämoottoreita bensaversiona myytiin viime vuonna kaikkiaan 147 kpl (+25,6 %) ja dieselversiona 1009 kpl (-19,8 %). Sisämoottorien kokonaismyynti oli 648 konetta (-22,9 %), kaikki dieseleitä.

Kun tarkastellaan perämoottorimyyntiä talousalueittain, on Uusimaa (sis. Helsinki) suurin (4383 konetta) ja sitä seuraavat Varsinais-Suomi (2801) ja Kymenlaakso (1464). Pienin alue oli Keski-Pohjanmaa (167).

Finnboat-jäsenyritysten liikevaihdot 2008 milj. Eur (alv 0 %) sektoreittain
(valmistaja- ja maahantuojahinnoin)

SUOMI VIENTI
VENEET 175,5 (+8,1 %) 271,2 (+0,1 %)
MOOTTORIT 77,4 (-14 % ) 13,9 (-19,2 %)
VARUSTEET 112,5 (+24,7 %) 29,5 (+13,9 %)
PALVELUT YMS 19,6 (+26,5 %)  
YHTEENSÄ 385 (+7, 5 %) 314,6 (+0,2 %)

KOKO ALA YHTEENSÄ 699,6 milj. Eur (+4,1 %)

Alan näkymät vuodelle 2009

Finnboat kysyi paria perusasiaa tammikuun alussa jäsenistöltään. Kysyimme liikevaihtoon ja henkilöstöön kohdistuvia suunnitelmia. Kaikkiaan näyttää siltä, että noin puolet yrityksistä arvioi liikevaihtonsa laskevan ja kasvua on budjetoinut 21 %. Henkilöstön kohdalla 35 % arvioi henkilökunnan pienenevän ja vastaavasti 10 % sen kasvua.

Finnboat jäsenkysely tammikuu 2009

Liikevaihto 2009 edellinen vuosi
pienempi kuin 2008 49,4 % (5,4 %)
sama kuin 2008 29,5% (35,7 %)
suurempi kuin 2008 21,1% (58,9%)

Henkilöstö 2009 edellinen vuosi
pienempi kuin 2008 34,8% (1,5 %)
sama kuin 2008 54,9% (61,5 %)
suurempi kuin 2008 10,4% (36,9 %)

Vuoden Veneilytuote 2009

Vuoden Veneilytuote 2009 -loppukilpailuun päässeet 10 tuotetta ovat esillä Eteläisen sisäänkäynnin luona. Vuoden Veneilytuote 2009 valinnan tekevät messuvieraat, parasta tuotetta voi äänestää perjantaihin 13.2. asti. Vuoden Veneilytuote 2009 -kilpailun voittanut tuote julkistetaan lauantaina 14.2. klo 14.00.

  1. Vetus pakokaasun lämpötilan varoitin, Vator Oy
  2. Vetus Easy Tank, Vator Oy
  3. Pro Line dieselmottorin kulutusmittauslaitteisto, Tapimer Oy
  4. Suomi 475 Cat kaksirunkovene, Suomi-Veneet Oy
  5. Raymarine Wireless Man Overboard System, Navsystems Oy
  6. Railgrip – kaiteeseenkiinnitysjärjestelmä, Maritim Oy
  7. Neptune Formula myrkytön pohjamaali, Aquastore Oy
  8. Ursuk lasten pelastuspuku, Ursuk Oy
  9. BEP Marine, moottoriohjattu päävirtakytkin, Maritim Oy
  10. Nawa-Flex joustinkumi, KH Trading Oy

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jouko Huju
jouko@finnboat.fi, 040-5509310
Venealan Keskusliitto Finnboat ry
Käenkuja 8 A 47, 00500 Helsinki
puh (09) 696 2160, fax (09) 696 21611
www.finnboat.fi

Suomi